Wydarzenia w 2001 roku

 • MIASTO SIOSTRZANE W ESTONII
  Jednym z celów strategicznych zawartych w dokumencie pt. "Strategia Rozwoju Gdyni" było stworzenie tzw. Bałtyckiego Koła Miast Siostrzanych Gdyni. Zamknięcie tego koła nastąpiło 24.02.2001 poprzez podpisanie umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy Gdynią a miastem Kunda w Estonii w trakcie wizyty przedstawicieli gdyńskich u estońskiego partnera. Zawarta umowa zakłada wymianę mieszkańców obu miast, realizację wspólnych projektów, jak również organizację i udział w wydarzeniach, których celem jest wzajemna prezentacja na polu edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, jak również pomocy socjalnej i gospodarki.

  Kunda położona jest w północnej Estonii nad brzegiem rzeki Virumy. Pierwsza wzmianka o wiosce Kunda pochodzi z roku 1241, lecz dopiero w 1938r. Kunda uzyskała prawa miejskie. Rozwój miasta nastąpił na początku XIX w. wraz z założeniem portu będącego pomostem i oknem na świat. Obecnie Kunda liczy około 4 100 mieszkańców. Najważniejsze firmy zlokalizowane na terenie miasta to: Kunda Nordic Cement, ABB Kunda i Lajos Transport Services


 • SPOTKANIE KOMISJI SPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH
  W dniu 7 kwietnia 2001 w Sopocie odbyło się doroczne Spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities). Przewodniczącym Komisji jest Władysław Kozakiewicz, Radny Miasta Gdyni. W spotkaniu udział wzięło 20 przedstawicieli z 13 miast z Danii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski.

  Podczas swoich wystąpień przedstawiciele z Aalborga (Dania) zaprezentowali projekt pod nazwą "Senior Sport Project". Natomiast koordynator z Frankfurtu nad Menem w Niemczech scharakteryzował "Network for the European Youth Work in Sports". Głos zabrali również reprezentanci Polskiej Federacji Unihokeja, którzy w swoim wystąpieniu zatytułowanym "Unihockey - Sport for Everyone" przedstawili wszystkim obecnym ideę tego uniwersalnego sportu.

  Podczas spotkania wybrano również przewodniczącego Komisji. Został nim po raz drugi pan Władysław Kozakiewicz. Ponadto omówiono również budżet na rok bieżący i ogłoszono, które miasta otrzymały dofinansowanie ze Związku Miast Bałtyckich na zorganizowanie imprez sportowych. Z okazji 10-tej rocznicy powstania Związku Miast Bałtyckich, Komisja Sportu zdecydowała się dofinansować większą ilość imprez sportowych. Dofinansowanie większej ilości imprez sportowych będzie miało pozytywny wpływ na promowanie Związku Miast Bałtyckich.


 • ZJEDNOCZENI W WALCE Z NARKOTYKAMI
  W listopadzie ubiegłego roku Referat Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni wystąpił z wnioskiem do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk o dofinansowanie projektu pod nazwą "Zjednoczeni w walce z narkotykami" z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Phare, Polska - Region Morza Bałtyckiego. Wnioskowana kwota w wysokości 4 393,69 EUR na realizację projektu została przyznana.

  Projekt został zrealizowany w formie trzydniowych warsztatów, które odbyły się w Gdyni w dniach 24-26 kwietnia 2001. W warsztatach tych uczestniczyli przedstawiciele Gdyni i jej trzech miast siostrzanych, tj. Kłajpedy, Karlskrony i Kaliningradu reprezentujący różne grupy zawodowe: policję, pomoc socjalną, terapeutów i pracowników samorządowych, czyli osoby na co dzień stykające się z problemem narkomanii.

  Celem projektu była między innymi prezentacja działań w zakresie narkomanii prowadzonych w czterech miastach partnerskich, jak również utworzenie specjalnych zespołów działających na rzecz ograniczenia zagrożenia narkotykowego wśród młodzieży, które skupiałyby przedstawicieli różnych instytucji.
  Ponadto projekt "Zjednoczeni w walce z narkotykami" był wspaniałą okazją do zintegrowania działań antynarkotykowych pomiędzy samorządem, policją, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w naszym mieście.


 • IX IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH
  W dniach 11-13 maja 2001 w Gdyni miały miejsce kolejne, już IX, Igrzyska Miast Bliźniaczych, w których udział wzięło 350 zawodników z Gdyni i jej 7 miast siostrzanych: Baranowicz, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy, Kaliningradu, Liepai oraz Rejonu Wileńskiego. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach sportowych: piłce ręcznej, piłce nożnej judo oraz strzelaniu z broni pneumatycznej.

  Inauguracja Igrzysk miała miejsce 11 maja 2001 w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oficjalnego otwarcia Igrzysk dokonał Prezydent Miasta Gdyni, p. Wojciech Szczurek w asyście młodej gimnastyczki, Martyny Dąbkowskiej, która zapaliła znicz olimpijski.

  Po ceremonii otwarcia zawodnicy rozpoczęli dwudniowe zmagania sportowe, które zakończyły się uroczystą dekoracją zwycięzców 13 maja. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła Gdynia przed Baranowiczami i Kłajpedą.


 • KOLEJNI GDYŃSCY STYPENDYŚCI W SEATTLE
  Dnia 26 kwietnia 2001 r. została przeprowadzona II edycja Konkursu Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Z Gdyni ... do Seattle". Konkurs polegał, podobnie jak w poprzednim roku, na napisaniu eseju w języku angielskim na jeden z trzech podanych tematów. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I - 16/17 lat oraz II - 18/19 lat. Do konkursu przystąpiło ogółem 131 osób: 79 osób (w I kategorii wiekowej) oraz 52 osób (w II kategorii wiekowej).

  Spośród prac konkursowych Komisja wybrała 20 najlepszych, które następnie zostały przesłane do Seattle Gdynia Sister City Association. Stowarzyszenie to w tajnym głosowaniu wyłoniło 4 laureatów konkursu, którzy jako nagrodę otrzymali kilkutygodniowe stypendia w Seattle. Stypendia te zostały ufundowane przez American Cultural Exchange, Seattle Gdynia Sister City Association oraz Urząd Miasta Gdyni. Laureatami konkursu zostali:
  1. I kategoria wiekowa:
  a) Agnieszka Abramowicz (II Liceum Ogólnokształcące) -
  3-tygodniowe stypendium w A.C.E. Junior Institute
  b) Artur Palacz (III Liceum Ogólnokształcące) - 3-tygodniowe
  stypendium w Seattle Summer Institute
  2. II kategoria wiekowa:
  a) Diana Krawczyk (XIV Liceum Ogólnokształcące) - 5-tygodniowe
  stypendium w Seattle Pacific University
  b) Agnieszka Rejman (VII Liceum Ogólnokształcące) - 5-tygodniowe
  stypendium w North Seattle Centre


 • PROJEKT Z LIEPAJĄ
  Urząd Miasta Gdyni otrzymał grant w wysokości 4682,74 EUR z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Phare, Polska - Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu pt.: "Demokracja na poziomie samorządów lokalnych na przykładzie Gdyni i Liepai".

  Projekt ten był inicjatywą Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni, zorganizowano go w dniach 30 maja - 2 czerwca 2001 r. Stanowił on kontynuację zrealizowanego w Gdyni w 1999 r. projektu pt. "Prezentacja miasta i regionu Liepaja", w trakcie którego podpisano dwuletnią umowę o współpracy miast siostrzanych.

  W tegorocznym projekcie grupa gdyńskich urzędników samorządowych oraz przedstawicieli instytucji gdyńskich oraz organizacji pozarządowych (m.in. Teatr Miejski, MOPS, Centrum Współpracy Młodzieży, Klub Piłkarski "Bałtyk", GOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, przedstawiciele szkół) wyjechała z wizytą do Liepai. Jednym z celów projektu była prezentacja kulturalna i naukowa miasta Gdyni w ramach realizacji postanowień umowy o współpracy miast siostrzanych. W Liepai odbył się szereg spotkań z partnerami
  z tamtejszego samorządu lokalnego oraz z instytucji, organizacji pozarządowych. Spotkania miały charakter wymiany doświadczeń, umożliwiającej w przyszłości realizację wspólnych projektów. Nawiązane zostały kontakty z polonią łotewską - Związkiem Polaków na Łotwie - oddział w Liepai. W ramach nawiązanej współpracy Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni przekazała w sierpniu br. komplet podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców oraz książki w języku polskim (głównie klasykę oraz atrakcyjne wydawnictwa dla dzieci i młodzieży).

  Ponadto w trakcie pobytu w dniu 31maja br. została podpisana umowa o współpracy miast siostrzanych Gdyni i Liepai na czas nieokreślony.


 • KIELER WOCHE 2001
  W dniach 16-24 czerwca 2001 odbyła się w Kilonii, w Niemczech, międzynarodowa impreza pod nazwą "Kieler Woche" (Tydzień Kiloński). Jest to najważniejsza impreza letnia na terenie północnych Niemiec odwiedzana corocznie przez ponad 2 miliony turystów. W trakcie "Kieler Woche" odbywają się największe regaty żeglarskie świata, nazywane "Wimbledonem" żeglarstwa. Regatom towarzyszą niezliczone ilości wydarzeń kulturalnych w postaci wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. Na wolnym powietrzu odbywają się występy grup muzyki jazzowej, rockowej, popowej.

  W ramach "Kieler Woche" organizowany jest corocznie "Rynek Międzynarodowy", na którym przedstawiane są stoiska narodowe. Impreza ta ma charakter festynu ludowego, poszczególne miasta przedstawiają m.in. wyroby rzemiosła artystycznego, prezentują informacje o swoim mieście.

  W 2001 roku udział w Rynku Międzynarodowym zgłosiło 30 państw, Polskę reprezentowała Gdynia - miasto siostrzane Kilonii, Województwo Pomorskie oraz firma z Tarnowa produkująca wyroby ze szkła. Na stoisku gdyńskim zostały przedstawione informacje turystyczno-promocyjne o naszym mieście. Ponadto zaprezentowane zostały wyroby z bursztynu oraz haft.

  W ramach delegacji oficjalnej w dniach 15-18 czerwca 2001 w Kilonii przebywał pan Jerzy Miotke, Wiceprezydent Miasta. Program pobytu dla gości oficjalnych przewidywał m.in. powitanie w Ratuszu przez Prezydenta Miasta, pana Norberta Gansel oraz przez pozostałe władze miasta, udział w uroczystym otwarciu "Kieler Woche" przy udziale zaproszonych gości oraz korpusu konsularnego i dyplomatycznego.

  Pan Jerzy Miotke był jednocześnie reprezentantem Gdyni na odbywającym się corocznie w ramach "Kieler Woche" Międzynarodowym Forum Miast. Organizowane w roku 2001 Forum Miast odbyło się już po raz dwudziesty piąty. Tematem forum były: "Fundacje jako narzędzie zaangażowania społeczności lokalnej" .


 • WYMIANA MIESZKAŃCÓW GDYNIA - KILONIA
  Wymiana mieszkańców pomiędzy Gdynią i Kilonią należy już do tradycji. Została zapoczątkowana w 1995 roku wizytą Kilończyków w Gdyni i od tej pory cieszy się ogromną popularnością, gdyż umożliwia lepsze poznanie mieszkańców siostrzanej Kilonii oraz nawiązanie serdecznych i przyjaznych kontaktów.

  W dniach 6-9 lipca br. Gdynię odwiedziła po raz kolejny 40-osobowa grupa gości z Kilonii wraz z gośćmi oficjalnymi: pan Erich Schirmer, Członek Zarządu Miasta Kilonii, pan Heiko Weczerek, Dział Współpracy z Zagranicą UM Kilonii oraz dziennikarz z lokalnej gazety "Kieler Nachrichten", pan Jan Kühler-Kaeß.

  W czasie oficjalnego spotkania w Urzędzie Miasta, goście zostali powitani przez pana Jerzego Miotke, Wiceprezydenta Miasta oraz panią Joannę Zielińską, Członka Zarządu Miasta. Podczas pobytu w Gdyni, Kilończycy wraz z goszczącymi ich mieszkańcami naszego miasta wzięli udział w rejsie statkiem "Marina" po Zatoce Gdańskiej, jak również w wieczorze integracyjnym w trakcie którego został zorganizowany konkurs wiedzy o Gdyni i Kilonii z wieloma atrakcyjnymi nagrodami.

  Oprócz udziału we wspólnych punktach programu przygotowanych przez Urząd Miasta Gdyni, goście z Kilonii mieli możliwość spędzenia wolnego czasu indywidualnie ze swoimi gospodarzami, co przyczyniło się do nawiązania nowych przyjaźni i umocnienia już istniejących kontaktów.


 • LOGOS II W GDYNI
  W dniach 6-15 lipca 2001 przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni cumował statek księgarnia "Logos II". Jako "pływająca księgarnia" statek promował wzajemne zrozumienie, wiedzę oraz tolerancje między narodami. W ciągu 12 lat działalności statku, odwiedził on ponad 70 krajów na różnych kontynentach, goszcząc na swoim pokładzie około 8 milionów osób.

  W Gdyni "Logos II" zaoferował swoim gościom około pół miliona książek, obejmujących 4 000 tytułów z różnych dziedzin, takich jak medycyna, historia, komputery, filozofia, religia i wiele innych. Ponadto wśród atrakcji była również możliwość zwiedzenia statku i skorzystania z oferty przygotowanej przez międzynarodową kawiarnię.

  W przeddzień wypłynięcia statku z Gdyni, tj. 14 lipca, załoga "Logos II" zorganizowała wieczór międzynarodowy, prezentując pełen dynamiki i ekspresji program artystyczny, będący niejako barwną podróżą dookoła świata oraz niepowtarzalną okazją zapoznania się z różnymi kulturami, zwyczajami i strojami regionalnymi.


 • WIZYTY BALTOPS I STANAVFORLANT
  Od 1-23.06.2001 w ramach projektu "Partnerstwo dla Pokoju" Marynarka Wojenna RP wzięła udział w międzynarodowych ćwiczeniach pod nazwą BALTOPS 2001. Plan ćwiczeń opracowany został przez Dowództwo Sił Morskich USA w Europie, a jego pierwszy etap rozpoczął się 1 czerwca w Gdyni. W dniach 1-5.06.01 nasze miasto odwiedziło 45 okrętów z 12 państw: Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej Brytanii.

  Stosownie do ceremoniału morskiego, dowódcy zespołów okrętów z poszczególnych państw oraz przedstawiciele MW RP, złożyli kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Miasta w dniu 1 czerwca.

  W czasie postoju okrętów w Gdyni, Marynarka Wojenna RP zorganizowała imprezy kulturalno-rozrywkowe dla załóg okrętów uczestniczących w ćwiczeniu, a okręty udostępnione zostały do zwiedzania.

  W dniach 13 - 16 lipca 2001 przebywał w Gdyni zespół 9 okrętów Stałych Sił Morskich NATO na Atlantyku - STANAVFORLANT (czyli Standing Naval Forces Atlantic). Zespół ten przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W jego skład na stałe wchodzą okręty z Kanady, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, natomiast okresowo - jednostki z Belgii, Danii, Norwegii, Portugalii i Hiszpanii.
  Podobnie jak w trakcie ćwiczeń BALTOPS okręty zespołu STANAVFORLANT podczas postoju w Gdyni zostały udostępnione do zwiedzania mieszkańcom naszego miasta.


 • POMOC DLA HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA
  Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca działa na terenie Gdyni od 1987 r. Jego główną rolą jest zapewnienie opieki osobom terminalnie chorym na choroby nowotworowe i AIDS. Przeznaczone jest głównie dla osób samotnych lub znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych. Niestety prowadzenie tego typu ośrodka wymaga ogromnych nakładów finansowych, dlatego dyrekcja hospicjum z wielką radością przyjęła dar w wysokości 414 GBP, przekazany w lipcu 2001 r. przez p. W. Piątkowskiego, członka Gdynia Twinning Panel działającego na terenie siostrzanego miasta Plymouth. Środki te pochodzą z funduszu "Save the Gdynia Children" i zostały przeznaczone na zakup leków przeciwbólowych, jak również na stworzenie lepszych warunków pacjentom tej placówki.


 • AKCJA HUMANITARNA DLA POWODZIAN W POLSCE
  W lipcu 2001 r. gdy fala powodzi dotknęła południową Polskę, miasto Gdynia przystąpiło do organizowania akcji humanitarnej na rzecz powodzian. Wystosowany został apel do miast siostrzanych Gdyni z prośbą o wsparcie dla Gorzyc, jednej z najbardziej poszkodowanych gmin. Na apel odpowiedziały miasta siostrzane Kilonia, Karlskrona i Plymouth, udzielając pomocy finansowej. Ponadto Gdynia organizowała zbiórkę rzeczy i pieniędzy dla powodzian wśród społeczności lokalnej poprzez organizację koncertu charytatywnego i aukcji dla ofiar powodzi.
  W wyniku zbiórki przeprowadzonej przez wolontariuszy Gdyńskiego Komitetu Pomocy Powodzianom oraz członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia “Razem" zebrano oprócz pieniędzy dary rzeczowe: środki czystości, pościel i żywność.


 • WIZYTA SZWEDZKICH SPECJALISTÓW DS. FINANSOWYCH
  Dnia 28 sierpnia br. Gdynię odwiedziła grupa 30 przedstawicieli Stowarzyszenia Szwedzkich Samorządowych Specjalistów ds. Finansów. Wzięli oni udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Gdyni, które rozpoczęła multimedialna prezentacja miasta. Następnie przedstawiono struktury polityczne i administracyjne kraju, zasady finansowania gmin na przykładzie gdyńskim. Ponadto zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby zdrowia w Polsce.


 • OBCHODY 25-LECIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GDYNIĄ A PLYMOUTH
  11 września 1976r. Gdynia i Plymouth podpisały "Porozumienie o wzajemnej współpracy", którego efektem było m.in. szkolenie gdyńskich lekarzy w Derrford Hospital w Plymouth, przekazanie sprzętu medycznego Szpitalowi Miejskiemu w Gdyni, dary w postaci książek do nauki j. angielskiego dla gdyńskich szkół oraz pomoc po pożarze Hali Stoczni w Gdańsku.

  Z okazji 25-lecia kontaktów Gdyni i Plymouth w obu naszych miastach odbywały się w 2001 r. uroczyste wydarzenia: wizyta przedstawicieli władz Gdyni w Plymouth - na ceremonii zaprzysiężenia prezydenta tego miasta, odsłonięcie w Plymouth tablicy pamiątkowej na domu, w którym w czasie II wojny światowej była siedziba Polskiej Marynarki Wojennej, wystawa pt. "Gdynia w obiektywie trzech pokoleń" gdyńskich artystów - fotografików w Plymouth.

  W dniach 4-9.09.01 przebywała w Gdyni oficjalna delegacja z Plymouth na czele z Lordem Mayorem, p. Davidem Viney. W ramach rocznicowych obchodów goście wzięli udział w ceremonii otwarcia wystawy fotograficznej pod tytułem "25-lecie współpracy pomiędzy Gdynią a Plymouth". Ponadto delegacja uczestniczyła w uroczystym przekazaniu sprzętu AGD Domowi Dziecka w Gdyni Demptowie zakupionego dzięki Gdynia Twinning Panel. W trakcie pobytu w Gdyni goście złożyli również wizytę w Szpitalu Miejskim, w III Liceum Ogólnokształcącym oraz w Gimnazjum nr 1, gdzie spotkali uczennice, które w tym roku odwiedziły zaprzyjaźnioną szkołę St. Dustan’s Abbey School w Plymouth.


 • SZKOLENIE GDYŃSKICH POLICJANTÓW W SEATTLE
  W ramach współpracy z miastem siostrzanym Seattle tamtejsza Komenda Policji wystosowała zaproszenie dla 4 gdyńskich policjantów na szkolenie. Gdyńska Policja współpracuje już od paru lat ze szwedzką policją w Karlskronie. W trakcie tegorocznego projektu Zjednoczeni przeciwko narkotykom" nasza Policja nawiązała również kontakty z policją na Litwie w Kłajpedzie. Kolejnymi partnerami, z którymi gdyńska Policja wymieniła doświadczenia byli Amerykanie. W dniach 9-23 września br. 4 gdyńskich policjantów odbyło kompleksowe szkolenie w Seattle z zakresu struktury organizacyjnej policji w USA, zakresu działań podejmowanych przez policję amerykańską w poszczególnych wydziałach, programów prewencyjnych i wspierających ofiary przemocy oraz ich rodziny. Ponadto gdyńscy policjanci mieli okazję wziąć udział w rutynowych patrolach amerykańskich policjantów. Gdyńscy uczestnicy szkolenia odbyli oficjalne spotkanie z władzami miasta Seattle podczas sesji Rady Miasta oraz mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Finansów Rady Miasta.


 • WIZYTY STUDYJNE W MIASTACH SIOSTRZANYCH
  Kłajpeda - w dniach 12 - 14.09.01 odbyła się w naszym litewskim mieście siostrzanym wizyta studyjna dot. zarządzania komunikacją zbiorową. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni, Zarządu Portu Gdynia i Policja. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z systemem komunikacji miejskiej, zastosowaniem prewencyjnych rozwiązań w transporcie publicznym, najważniejszymi węzłami transportowymi oraz bazą transportu publicznego w Kłajpedzie.

  Karlskrona - wizyta studyjna w szwedzkim mieście siostrzanym miała miejsce w dniach 19 - 22.09.01. Tematem spotkania były zagadnienia dot. edukacji dorosłych, systemu edukacyjnego w Szwecji, szkolnictwa zintegrowanego oraz programów nauczania zawodowego. W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz dyrektorzy z gdyńskich szkół.


 • BUSINESS CONVENTION BALTIC 2001
  W dniu 25.09.01 w Gdyni na pokładzie promu Stena Europe odbyło się V spotkanie Business Convention Baltic 2001. Jest to doroczna impreza w której udział biorą firmy i organizacje z krajów nadbałtyckich. W br. w spotkaniu udział wzięły 52 firmy ze Szwecji, Polski, Litwy, Rosji i Niemiec. Głównym organizatorem tegorocznej imprezy był Baltic Business Center z Karlskrony.

  Jest to wspólna polsko-szwedzka inicjatywa gospodarcza mająca na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Zadaniem Business Convention Baltic 2001 było stworzenie możliwości spotkania się przedsiębiorców z krajów nadbałtyckich w celu nawiązania kontaktów gospodarczych. Impreza ta wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości i dynamizuje kontakty pomiędzy miastami i regionami nadbałtyckimi. • WIZYTY STUDYJNE Z LIEPAI
  W dniu 28.11.2001 miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli samorządu Liepai z prezydentem miasta Uldisem Sesksem na czele. W ramach tej wizyty przedstawiono politykę marketingową i promocyjną Gdyni oraz politykę budownictwa mieszkaniowego w Gdyni. Goście mieli okazję zwiedzić także gdyńskie miasteczko zawodów, które w swoich założeniach ma na celu między innymi zmniejszenie stopy bezrobocia, przekwalifikowanie pracowników oraz przyuczenie do zawodu.
  Celem tej wizyty studyjnej było zapoznanie się delegacji z Liepai z kampanią inwestycyjną Gdyni i programem przedsiębiorczości oraz porównanie gdyńskich osiągnięć z doświadczeniami Liepai.

  7 grudnia 2001 r. na zaproszenie jednej z gdyńskich szkół przybyła 14-osobowa grupa nauczycieli z Liepai. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z polskim systemem edukacji oraz ustalenie programu współpracy pomiędzy nauczycielami z Łotwy i Polski.
 •  

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Wprowadził informację: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
  Data udostępnienia informacji: 27.08.2006