Wydarzenia w 2000 roku

 • RYSZARD KACZOROWSKI HONOROWYM OBYWATELEM GDYNI
  Dnia 10 lutego 2000 Gdynia obchodziła 74. rocznicę nadania praw miejskich. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni w Teatrze Miejskim wręczono akt honorowego obywatelstwa Gdyni Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi RP na obczyźnie. O jego przyznaniu zadecydowała Rada Miasta 29 grudnia 1999. Ryszard Kaczorowski piastował funkcję prezydenta RP od 19 lipca 1989 do 22 grudnia 1990, kiedy to przekazał insygnia władzy symbolizujące ciągłość Rzeczpospolitej prezydentowi Lechowi Wałęsie.

 • PRZYGOTOWANIA DO CUTTY SARK TALL SHIPS' RACES 2003 W GDYNI
  W związku z przyznaniem Gdyni prawa do organizacji regat Cutty Sark w 2003, w dniach 9-11 marca 2000 przebywała w Gdyni oficjalna delegacja z International Sail Training Association w składzie: pan Robin Duchesne, Przewodniczący ISTA, pan Michael Lindsay, Z-ca Dyrektora Regat, pani Janka Bielak, pani Deborah Hargreaves z Cutty Sark Scots Whisky i pan Andrzej Szleminski ze STA Polska. Podczas wizyty przeprowadzono w Urzędzie Miasta Gdyni robocze spotkanie dotyczące organizacji regat w 2003 r. Ponadto goście zwiedzili budynek Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej, złożyli wizytę w sztabie Marynarki Wojennej i w Dalmor Porcie, celem zapoznania się z technicznymi możliwościami Gdyni do organizacji tego typu imprezy. W ocenie gości Gdynia wypadła pomyślnie.

 • DELEGACJA POLICJI GDYŃSKIEJ W KARLSKRONIE
  W dniach 28.03 - 01.04.2000 miała miejsce wizyta studyjna policji gdyńskiej, której celem było nawiązanie kontaktów oraz zapoczątkowanie współpracy w zakresie prewencji i zwalczania przestępców kryminalnych i narkotykowych. Wizyta studyjna policji gdyńskiej w Karlskronie rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z panią Madeleine Jufors, Wojewódzkim Komendantem Policji. Celem spotkania było zaprezentowanie struktury i organizacji policji szwedzkiej. Następnie problem zorganizowanych grup przestępczych, np. Hells Angels czy Banditos oraz scharakteryzowano metody walki z tymi gangami, omówiono również kwestię narkotyków oraz sposoby walki z nimi. W kolejnych dniach wizyty policjanci gdyńscy odwiedzili ośrodek pomocy społecznej, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem pionu socjalnego. Ponadto przedstawiono zasady udzielania pomocy socjalnej oraz jej rodzaje. Ostatniego dnia delegacja policji gdyńskiej złożyła wizytę w Komendzie w Sölvsborg, w mieście sąsiadującym z Karlskroną.

 • "Z GDYNI DO ...... SEATTLE"
  Dnia 16 marca 2000 r. przeprowadzono Konkurs Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Z Gdyni ... do Seattle". Polegał on na napisaniu eseju w języku angielskim na jeden z trzech podanych tematów. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I - 16/17 lat oraz II - 18/19 lat. Do konkursu przystąpiło ogółem 190 osób: 105 osób (w I kategorii wiekowej) oraz 85 osób (w II kategorii wiekowej).
  Spośród 190 prac Komisja Konkursowa wybrała 20 najlepszych prac, które następnie zostały przesłane do Seattle Gdynia Sister City Association. Stowarzyszenie to w tajnym głosowaniu wyłoniło laureatów konkursu. Dzięki hojności fundatorów: American Cultural Exchange, Seattle Gdynia Sister City Association oraz Urzędowi Miasta Gdyni liczba stypendiów została rozszerzona do 5 (plus jedno dodatkowe stypendium dla wychowanki Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie). Wśród pięciu stypendiów, przyznanych uczniom z Gdyni jest:
  1. Maciej Kos (VII Liceum Ogólnokształcące) - 10-tygodniowe stypendium w Seattle Pacific University dla zwycięzcy w II kategorii wiekowej (18/19 lat)
  2. cztery 3-tygodniowe dla zwycięzców w I kategorii wiekowej (16/17 lat)
  a) Marta Rydzewska (VI Liceum Ogólnokształcące) - 3-tygodniowe stypendium w Seattle Summer Institute
  b) Zbigniew Trzeciak (XIII Liceum Ogólnokształcące) - 3-tygodniowe stypendium w Seattle Summer Institute
  c) Dominika Żochowska (Ogólnokształcące Liceum Jezuitów) - 3-tygodniowe stypendium w Seattle Junior Institute
  d) Patryk Szpaczyński (VI Liceum Ogólnokształcące) - 3-tygodniowe stypendium w Seattle Junior Institute

 • SPOTKANIE KOMISJI SPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH
  W dniach 28-30 kwietnia 2000 w Paneve�ys na Litwie odbyło się doroczne Spotkanie Komisji Sportu. Przewodniczącym Komisji jest Władysław Kozakiewicz, Radny Miasta Gdyni. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 8 miast z Litwy, Łotwy, Danii i Polski.
  Uczestnicy spotkania omówili budżet na rok bieżący i zdecydowali o przyznaniu dofinansowania na następujące imprezy sportowe w miastach członkowskich:
  Kłajpeda - "UBC Sports Games" lipiec 2000
  Gdynia - "II Bieg Europejski" maj 2000
  Paneve�ys - cykl imprez sportowych
  "Międzynarodowy Turniej Koszykówki" maj 2000
  "Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej" czerwiec 2000
  "Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet" lipec 2000
  "Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej" wrzesień 2000
  Wyżej wymienione imprezy odbywają się pod patronatem Związku Miast Bałtyckich. Komisja Sportu zaproponowała wydanie materiałów promocyjnych informujących o jej działaniach. Realizacja tego projektu nastąpi jesienią bieżącego roku i zostanie całkowicie sfinansowana przez ZMB.

 • 10-LECIE KONTAKTÓW POMIĘDZY GDYNIĄ I KARLSKRONĄ
  29 marca 2000 roku Gdynia i Karlskrona świętowały 10-lecie współpracy, która dotyczy głównie kooperacji w zakresie ochrony środowiska, komunikacji, zagadnień przemysłowych, edukacji, kultury, sportu i turystyki. Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych w tym okresie należą:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni nawiązał kontakt z Karlskroną w maju 1995 r. w ramach programu SALIDA. Celem programu było poznanie i wymiana doświadczeń oraz metod stosowanych w rozwiązywaniu społecznych problemów tj. alkoholizmu i narkomanii. Program stworzył pracownikom MOPS możliwość zapoznania się z warunkami i metodami pracy pomocy społecznej w Szwecji. W ramach tego projektu MOPS przyjmował szwedzkich pracowników pomocy społecznej w swoich ośrodkach opiekuńczych
  • projekt TINA (przekształcony z projektu TEM/TER - Trans European Motorway/Trans European Railway), którego celem jest stworzenie przelotowej autostrady łączącej Europę Północną z Południową, od Gdyni/Gdańska do Aten/Ankary i na północ do Karlskrony i Oslo. Ważnym elementem projektowanej autostrady jest połączenie promowe Gdynia-Karlskrona, będące wynikiem współpracy obu miast.
  • projekt "Baltic Bridge" - przedsięwzięcie dotyczące rozwoju żeglugi pasażerskiej i towarowej między Gdynią i Karlskroną w Szwecji, promującej powstanie bliźniaczych terminali promowych w obu miastach
  • otwarcie Honorowego Konsulatu RP w Karlskronie - wrzesień 1996
  • współpraca przy tworzeniu Euroregionu Bałtyk (marzec-grudzień 1997) oraz uczestnictwo w Polsko-Szwedzkiej Konferencji Miast Siostrzanych w ramach I Targów Euroregionu Bałtyk Expo '99 (październik 1999)
  • uczestnictwo i współorganizacja Contact Convent - spotkanie przedstawicieli biznesu i handlu z 8 krajów nadbałtyckich - Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Szwecji, Danii i Finlandii oraz Norwegii. Pierwsze 2-dniowe spotkanie odbyło się na przełomie lipca i sierpnia 1997 r. na pokładzie promu Lion Europe w czasie rejsu z Karlskrony (Szwecja) do Gdyni i z powrotem. Przedsięwzięcie to zorganizowane przez Baltic Business Center, Urząd Miasta Karlskrony i szwedzką firmę ALMI umożliwiło 150 firmom ponad 1000 spotkań biznesowych; następne spotkanie Contact Convent '98, przygotowywane wspólnie m.in. przez władze obu miast, odbyło się na pokładzie promu Stena Europe w dniu 14 września 1998 r. Kontynuacją tego przedsięwzięcia był zorganizowany we wrześniu 1999 roku Business Convent
  • wizyta studyjna reprezentantów Policji Szwedzkiej z Karlskrony w Gdyni. Goście uczestniczyli w spotkaniu w Komendzie Policji w Gdyni, w której omówiona została struktura organizacyjna KMP w Gdyni, główne zasady dowodzenia siłami prewencji, przedyskutowano kwestie dotyczące cudzoziemców zatrzymywanych na terenie RP, przedstawiono zasady funkcjonowania pionu kryminalnego KMP w Gdyni, problemy w walce z przestępczością narkotykową oraz politykę informacyjną prowadzoną przez KMP w Gdyni. Wizyta miała na celu określenie wspólnych problemów, z którymi borykają się polscy i szwedzcy policjanci oraz ustalenie programu wymiany doświadczeń. (listopad 1999)
  • rewizyta policji gdyńskiej w Karlskronie w celu zapoznania się ze szwedzkimi metodami walki z przestępczością i z narkomanami. W trakcie delegacji wysunięto propozycję nawiązania ścisłej współpracy w zakresie narkotyków pomiędzy policjantami Gdyni i Karlskrony, mającej na celu stworzenie tzw. "oficerów łącznikowych". Taka współpraca byłaby szczególnie przydatna w przypadku wymiany informacji dotyczącej już istniejących i nowo pojawiających się w obu miastach środków odurzających. Planowana jest wizyta władz policji Karlskrony w Gdyni we wrześniu. (marzec 2000)
  • nadanie imienia "Plac Gdyński" skwerowi w Karlskronie w ramach obchodów 10-lecia współpracy (12 maja 2000)


 • VIII IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH
  W dniach 25 - 28 maja 2000 w Gdyni miały miejsce VIII Igrzyska Miast Bliźniaczych z udziałem ośmiu ekip sportowych z Kłajpedy, Kaliningradu, Aalborga, Liepaji, Kundy, Kilonii, Karlskrony i z Gdyni. Rywalizowano w czterech następujących dyscyplinach: judo, piłka nożna, koszykówka i piłka ręczna. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła Gdynia przed Kłajpedą i Kaliningradem. Po raz pierwszy od kilku lat w igrzyskach uczestniczyło tak wielu sportowców: 350 reprezentantów ośmiu ekip. Impreza otrzymała znakomitą oprawę i profesjonalną obsługę. Na zakończenie igrzysk uczestnicy wystartowali w II Biegu Europejskim o puchar prezydenta Gdyni poprzedzonym biegiem honorowym. Młodzież biegła wspólnie z prezydentem miasta: Wojciechem Szczurkiem, członkami Zarządu Miasta, radnymi, politykami i biznesmenami.

 • KOMPUTERY Z SEATTLE
  W drugiej połowie maja 2000 Urząd Miasta Gdyni otrzymał 121 komputerów (serwerów) od Seattle Gdynia Sister City Association. Życzeniem darczyńców było nieodpłatne przekazanie części komputerów (w liczbie 47) placówkom naukowym poza terenem Gdyni, np. w Gdańsku, Kartuzach, Wejherowie, Tarnowie, Poznaniu i Wrocławiu.
  Pozostałe komputery zostaną przekazane nieodpłatnie szkołom samorządowym i placówkom edukacyjnym. Komputery te mogą być wykorzystane do stworzenia sieci intra- i internetowych w tych placówkach. Dzięki realizacji tej inicjatywy gdyńskie szkoły uzyskają szerszy dostęp do internetu oraz możliwość utworzenia wewnętrznego serwisu informacyjnego. Sprzęt komputerowy będzie wykorzystany do celów dydaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.
  Serwery pochodzą od firmy telekomunikacyjnej US WEST. Pierwotnie były wykorzystywane jako tzw. serwery terminali graficznych. Umożliwiały kilku tysiącom użytkowników dostęp do planów sieci telekomunikacyjnych. Serwery zostały wyprodukowane przez firmę Silicon Graphics Inc. Na przełomie lat 95-96. Kosztowały w zakupie ok. 250 000 USD za sztukę. Każdy serwer ma praktycznie identyczną konfigurację: 4 procesory, 512MB b 1 GB pamięci operacyjnej, napęd CD ROM, napęd taśmowy 150 MB, napęd taśmowy EXABYTE o pojemności ok. 3 GB, dyski twarde 2 GB.

 • WIZYTY STUDYJNE
  1. W dniu 13.04.2000 odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z 25 studentami i ich opiekunem z Chapmanscholan w Karlskronie (Szwecja). Podczas spotkania dokonano prezentacji Gdyni, a przedstawiciel Wydziału Edukacji przedstawił system edukacyjny w Polsce. Studenci szwedzcy otrzymali również materiały promocyjne o Gdyni.
  2. W dniu 24.04.2000 przebywał w Gdyni z wizytą studyjną przedstawiciel firmy FRANCIOLI zajmującą się produkcją i sprzedażą toalet automatycznych. Podczas jego pobytu w Gdyni odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym wzięli udział reprezentanci Wydziału Gospodarki Komunalnej. Po spotkaniu odbył się objazd po centrum Gdyni podczas którego przedstawiono gościowi toalety publiczne funkcjonujące obecnie na terenie miasta.
  3. W dniu 18.04.2000 odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z 15 parlamentarzystami ze Szwecji. Spotkanie, podczas którego przedstawiono system budownictwa drogowego w naszym rejonie prowadził Członek Zarządu Miasta pan Michał Guć. W spotkaniu wzięli również udział konsultant w projekcie TINA pan Wiktor Szydarowski oraz dyrektor ZKM pan Olgierd Wiszomirski.
  4. W dniu 6.06.2000 odbyło się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych spotkanie z 25 ekonomistami z Karlskrony w Szwecji. Podczas spotkania, które prowadził Członek Zarządu pan Michał Guć dokonano prezentacji Gdyni oraz Organizacji Lokalnych i Samorządów. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzedu Miasta zaprezentowali system finansowy i podatkowy w Urzędzie Miasta, strukturę sektora publicznego w Polsce, system wyborów politycznych w Polsce oraz partie polityczne oraz organizację Urzędu wraz z poziomem jego komputeryzacji. Po spotkaniu w GCOP goście zwiedzili Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 • MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE SZTUKI AALBORG 2000
  W dniach 15-21 czerwca 2000 r. Aalborg (Dania) zorganizował Międzynarodowe Triennale Sztuki Aalborg 2000 dla artystów z miast siostrzanych. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele 20 miast siostrzanych Aalborga, w tym Gdyni. Gdynię reprezentowała pani Janina Rudnicka.
  W trakcie pobytu na triennale pani Rudnicka wykonała swój projekt pt. "Okno". Była to konstrukcja przestrzenna zbudowana z gazet, o wymiarach 180 x 100 x 40cm. Gazety symbolizują z jednej strony swobodę wypowiedzi i myślenia, z drugiej zaś strony kształtują i ograniczają nasz światopogląd, natomiast okno wycięte w konstrukcji uosabia poczucie wolności wyboru.

 • KIELER WOCHE 2000
  W dniach 17-25.06.2000 r. odbyła się w Kilonii międzynarodowa impreza "Kieler Woche". Jest to najważniejsza impreza letnia na terenie północnych Niemiec odwiedzana corocznie przez ponad 2 miliony turystów. W trakcie "Kieler Woche" odbywają się największe regaty żeglarskie świata, nazywane "Wimbledonem" żeglarstwa. Regatom towarzyszą wydarzenia kulturalne w postaci wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. Na wolnym powietrzu odbywać się będą występy grup muzyki jazzowej, rockowej, popowej.
  W ramach "Kieler Woche" organizowany jest corocznie "Rynek Międzynarodowy", na którym przedstawiane są stoiska narodowe. Impreza ta ma charakter festynu ludowego, poszczególne miasta przedstawiają wyroby rzemiosła artystycznego, muzykę ze swojego regionu, prezentują informację o swoim mieście.
  W bieżącym roku w trakcie "Kieler Woche" na Rynku Międzynarodowym zaprezentowane zostały stoiska 31 państw. Polskę reprezentowały: stoisko Gdyni - miasta siostrzanego Kilonii, 2 stoiska województwa pomorskiego (gastronomia i "Cepelia") oraz stoisko Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej z Berlina. Na stoisku gdyńskim przedstawiono materiały promocyjne miasta Gdyni. Ofertę gdyńską stanowiły również wyroby bursztynowe (firma "Ambart") oraz wyroby ceramiczne i drewniane (firma "Domgos"). Na scenie głównej przed Ratuszem Miejskim wystąpiły polskie zespoły folklorystyczne "Sierakowice" i "Koderki".
  Gdyńskie stoisko odwiedzili przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz mass mediów, między innymi dziennikarz radia Deutsche Welle oraz dziennikarze lokalnej telewizji kilońskiej "Polnische Medien Nord e.V"
  Delegacja oficjalna miasta uczestniczyła w odrębnym programie przygotowanym w dniach 16-18.06.2000 r. Gościem honorowym Kieler Woche był prezydent Niemiec, pan Johannes Rau. W ramach Kieler Woche w dniu 17.06.2000 r. odbyło się tradycyjne już Międzynarodowe Forum Miast, którego temat w tym roku brzmiał: "Zaangażowanie mieszkańców - szansa dla demokracji lokalnej".
  W dniu 18.06.2000 r. na pokładzie statku "Hanse Kogge" Urząd Miasta Kilonii zorganizował spotkanie dla gości z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Kilonią. Wśród gości oprócz delegacji z miast partnerskich obecni byli radni miasta Kilonii, Prezydent Miasta Kilonii, pan Norbert Gansel oraz przewodnicząca Rady Miasta, pani Cathy Kietzer.
  W trakcie Kieler Woche do Kilonii zawinęły również polskie okręty: ORP "Górnik", ORP "Kaszub" i ORP "Mewa". Okręty udostępnione były do zwiedzania dla turystów niemieckich i zagranicznych. Na pokładzie odbywały się ponadto oficjalne spotkania.

 • 15-ROCZNICA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GDYNIĄ I KILONIĄ
  W dniu 25.06.2000 r. minęła 15 rocznica podpisania umowy o współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii. Urząd Miasta Gdyni wydał z tej okazji plakat okolicznościowy upamiętniający 15-lecie współpracy. W ramach obchodów rocznicowych Teatr Miejski w Gdyni wystawi jesienią br. sztukę niemieckiego dramaturga Bertolta Brechta "Kariera Artura Ui". Przedstawienie to zostanie dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
  W związku z obchodami 15-lecia współpracy w roku 2000 miało miejsce kilka związanych z tym faktem wydarzeń:
  - Urząd Miasta Kilonii przekazał w darze do "Parku Kilońskiego" ślizgawkę i huśtawkę
  - w dniach 20-23.05.2000 r. w Kilonii odbyło się seminarium dotyczące ochrony środowiska naturalnego w gospodarce komunalnej. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Kilonii oraz miast siostrzanych Kilonii: Gdyni, Kaliningradu, Sowiecka i Talina. Seminarium zostało zorganizowane i dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej "Community Aid for Twinning". Podczas seminarium gospodarze przedstawili swoje doświadczenia w kilku działach gospodarki komunalnej: oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz zarządzania energią. Kilończycy zadeklarowali pomoc w realizacji projektów - w każdym z siostrzanych miast w dziedzinach omawianych na seminarium. Gdynia planuje nawiązać współpracę z Kilonią m.in. w zakresie wprowadzania energooszczędnych rozwiązań w budynkach komunalnych, szkołach, przedszkolach, szpitalach itp., a także rozwiązań organizacyjnych w zakresie prac przy budowie i eksploatacji sieci kanalizacyjnych.
  - w dniach 23.06-26.06.2000 r. odbyła się kolejna wizyta gdynian (47 osób) w Kilonii. W ramach pobytu gdynianie mieli okazję obejrzeć wielką paradę żaglowców. Paradę mogli obserwować z pokładu statku niemieckiej Marynarki Wojennej, który wypłynął na teren Zatoki Kilońskiej, zacumował w miejscu, które zapewniało dobrą widoczność. W paradzie udział wzięło około 90 żaglowców i 1.000 jachtów z kilkunastu krajów. Paradę otwierał żaglowiec "Alexander von Humboldt". Największym żaglowcem uczestniczącym w paradzie był "Khersones" z Ukrainy. - W dniu 25.06.2000 r., dokładnie w 15 lat po podpisaniu umowy o współpracy miast siostrzanych, w Ratuszu Kilońskim odbyło się uroczyste powitanie mieszkańców przez władze miasta Kilonii. W imieniu Kilonii gdynian przywitał Konrad Wetzel, Radny Miejski, przekazując dla naszego miasta prezent w postaci pamiątkowego medalu z Kieler Woche. W imieniu Gdyni i jej mieszkańców wystąpił Jacek Milewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, który przekazał władzom Kilonii tablicę okolicznościową upamiętniającą 15-lecie współpracy miast siostrzanych. Prezenty Gdyni dla Kilonii przekazali wystawcy gdyńscy uczestniczący w Kieler Woche. Teresa Kruła z firmy "Ambart" przekazała karafkę ze szkła, ozdobioną bursztynem, natomiast Marek Leusz z firmy "Domgos" wręczył zegar wykonany z ceramiki. Wieczorem mieszkańcy Gdyni i Kilonii wzięli udział w spotkaniu pożegnalnym zorganizowanym przez Urząd Miasta Kilonii.

 • KSIĄŻKI Z PLYMOUTH
  W dniach 23-25 czerwca 2000 przebywał w Gdyni z oficjalną wizytą pan Dennis Camp, Lord Mayor of Plymouth. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta, w którym wzięli również udział kapitan statku HMS Sheffield, na pokładzie którego Lord Mayor przybył do Polski oraz pan Peter Swansson - Attache Wojskowy Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. W trakcie wizyty Lord Mayor przekazał dar dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gdyni w postaci książek do nauki języka angielskiego. Książki te przeznaczone są do doskonalenia znajomości języka angielskiego.

 • WIZYTA POLICJANTÓW Z KARLSKRONY
  Dnia 28 września 2000 przebywała w Gdyni delegacja szwedzkich policjantów (z panią Madlaine Jufors, komendantem okręgu Blekinge na czele) w ramach współpracy pomiędzy policjantami z Gdyni i Karlskrony. Policjanci uczestniczyli między innymi w lekcji z dziećmi z Szkoły Podstawowej nr 1 na temat bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zorganizowanej w ramach programu "Bezpieczne miasto". Ponadto zapoznali się z systemem monitoringu funkcjonującym w Gdyni, mieli również możliwość obejrzenia najnowocześniejszego miejscowego komisariatu w Gdyni Karwinach. Po południu obserwowali pokazy sprawnościowe kompanii patrolowej Komendy Miejskiej Policji, która zaprezentowała udzielanie pierwszej pomocy oraz sposoby zatrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Pod koniec pobytu w Gdyni policjanci udali się z wizytą do konnego posterunku Straży Miejskiej w Gdyni Kolibkach.

 • BALTICA 2000 KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  W dniach 20 - 24 września 2000 władze samorządowe Gdyni oraz czterech innych miast województwa pomorskiego, tj. Gdańska, Sopotu, Tczewa i Rumii wraz z Fundacją "Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych"; zorganizowały Kongres Europejskich Miast Partnerskich "Baltica 2000". Adresatami kongresu były przede wszystkim organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Europy, tzw. trzeci sektor. Celem kongresu była między innymi wymiana doświadczeń pomiędzy zaproszonymi organizacjami, ożywienie, wzmocnienie oraz rozszerzenie kontaktów partnerskich pomiędzy miastami, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a władzą lokalną. Kongres odbywał się równocześnie w pięciu miastach (Gdynia, Gdańsk, Sopot, Tczew i Rumia), które pełniły rolę gospodarzy dla przedstawicieli swoich miast bliźniaczych. W przypadku Gdyni były to: Plymouth (Wielka Brytania), Kłajpeda (Litwa), Kaliningrad (Rosja), Baranowicze (Białoruś), Kunda (Estonia) oraz Liepaja (Łotwa). W trakcie trwania kongresu jego uczestnicy wzięli udział w spotkaniach zorganizowanych w poszczególnych miastach, jak również w wizytach w organizacjach pozarządowych, spotkaniach plenarnych, sesjach branżowych oraz wspólnych spotkaniach integracyjnych. Gdynia w trakcie kongresu była organizatorem sesji branżowej poświęconej ekologii, turystyce i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • SEMINARIUM: "SPOTKANIE - POROZUMIENIE NIEMCÓW I POLAKÓW NA WSPÓLNEJ DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ"
  W dniach 29.09-02.10.2000 odbyło się w Gdyni seminarium pt.: "Spotkanie - porozumienie Niemców i Polaków na wspólnej drodze do Unii Europejskiej". Organizatorami seminarium byli: Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku i Gdyni, Urząd Miasta Gdyni oraz Landsmannschaft Pommern/Ostbrandenburg Grupa Thüringen z Niemiec. W trakcie konferencji poruszono problematykę porozumienia polsko-niemieckiego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto omawiano problemy pojawiające się we współpracy przedstawicieli obu państw oraz możliwości ich przezwyciężania. Wśród zaproszonych gości obecny był również pan Roland Fournes, Konsul Generalny Niemiec, który wystąpił z przemówieniem nt. wspólnej drogi Polaków i Niemców do zjednoczonej Europy. Przedstawicielka Urzędu Miasta Gdyni zapoznała uczestników seminarium z efektami współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii.

 • KONFERENCJA: "RAZEM DLA SIEBIE - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ"
  W dniu 10.10.2000 r. Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni zorganizował konferencję pt.: "Razem dla siebie - organizowanie społeczności lokalnej". W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele uczelni holenderskiej Noordelijke Hogeschool z Leeuwarden, holenderscy organizatorzy społeczności lokalnej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele gdyńskich Rad Dzielnic, policji oraz organizacji pozarządowych. Konferencja ta była jednym z wielu działań podejmowanych w ramach polsko-holenderskiego projektu MATRA COP, którego celem jest integrowanie społeczności lokalnej. Projekt MATRA COP rozpoczęty został w grudniu 1998 roku, finansowany jest z funduszu MATRA Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii. Holenderscy wykładowcy podzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania społeczności lokalnej. W Holandii organizacją społeczności lokalnej zajmują się odpowiednio wykształceni profesjonaliści. Wyszukują oni problemy istniejące w danej społeczności, nawiązują kontakt z liderami lokalnych środowisk i instytucjami takimi jak policja, Straż Miejska, biblioteki, przychodnie, a następnie z ich udziałem próbują rozwiązywać zaistniałe problemy.

 • "POLSKA JESIEŃ 2000" (KILONIA, NIEMCY)
  Z okazji 15-lecia zawarcia umowy między Gdynią i Kilonią Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą UM Gdyni we współpracy z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Kilonii oraz tamtejszym Urzędem Miasta przygotował udział przedstawicieli Gdyni w kilońskiej imprezie: "Polska jesień 2000". Polska jesień 2000" to cykl imprez kulturalnych zorganizowany w dniach 11-26.10.2000 r. przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Kilonii.
  Na ten cykl złożyły się: występy zespołu "Delfinki", gdyńska wystawa fotograficzna pt. "Śmierzchalscy - trzy pokolenia", prezentacja polskiej literatury współczesnej, przegląd polskich filmów oraz debata polityczna z udziałem konsula RP w Hamburgu, Witolda Krzesińskiego i dziennikarza "Kieler Nachrichten", Petera Gollnik.
  Zespół taneczno-wokalny "Delfinki", działający przy Zespole Szkół nr 2 w Gdyni, wystąpił trzy razy: raz w siedzibie Towarzystwa Niemiecko-Polskiego i dwa razy w gimnazjum Hans-Geiger-Gymnasium oraz Ernst-Barlach-Gymnasium. Występy zespołu zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. W dniach 11-23.10.2000 r. w Ratuszu Kilońskim odbyła się wystawa fotograficzna pt. "Śmierzchalscy - trzy pokolenia". Rodzina państwa Śmierzchalskich od 3 pokoleń związana jest z Gdynią. Tu mieszkają od 1925 r. i pracują dokumentując historię i życie miasta. Pierwsze zdjęcia nestora rodu ukazują Gdynię przedwojenną, następnie czas okupacji i wojennych zniszczeń, aż po teraźniejszość. Zarówno syn jak i wnuk kontynuują rodzinne pasje. Na wystawie zaprezentowano zarówno zdjęcia Gdyni z czasów przed- i powojennych, jak również fotografie artystyczne i grafiki komputerowe wykonane przez przedstawicieli 3 pokoleń rodziny Śmierzchalskich: dziadka, ojca i syna.

 • DOROCZNA KONFERENCJA INTERNATIONAL SAIL TRAINING ASSOCIATION (ISTA) W PORTSMOUTH
  W dniach 18 - 21 listopada 2000 gdyńska delegacja wzięła udział w dorocznej konferencji ISTA organizowanej z myślą o portach organizujących regaty ISTA Tall Ships Races. W 1999 na podobnej konferencji Gdynia otrzymała prawo do organizacji tychże regat w 2003 wraz z Lubeką-Travemünde, Sankt Petersburgiem i Rygą. Gdyńscy uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z innymi miastami, które bądź organizowały już regaty bądź dopiero będą je organizować.

 • PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z REJONEM WILEŃSKIM
  Dnia 30 listopada 2000 przyjechała do Gdyni delegacja z Rejonu Wileńskiego w celu podpisania z władzami miasta umowy o współpracy. Została ona podpisana 1 grudnia 2000 i dotyczy współpracy kulturalnej, gospodarczej, oświatowej, turystycznej oraz sportowej. Wizyta samorządu wileńskiego w Gdyni trwała cztery dni, w czasie których goście spotkali się z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto zwiedzili Trójmiasto i odwiedzili Teatr Muzyczny.

 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Wprowadził informację: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
  Data udostępnienia informacji: 27.08.2006