Wydarzenia w 1999 roku

 • Spotkanie Komisji Współpracy Gospodarczej Związku Miast Bałtyckich
  W dniach 12-13 lutego 1999 r. w Gdyni i Gdańsku odbyło się drugie doroczne spotkanie Komisji Współpracy Gospodarczej Związku Miast Bałtyckich. Oba miasta pełnią funkcję współprzewodniczących w/w Komisji w 1999 roku. W spotkaniu udział wzięło 56 uczestników z 22 miast z 7 krajów - Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Szwecji i Polski. Podczas dwudniowego spotkania w Gdyni i Gdańsku przedstawiciele samorządów lokalnych, biur handlowych oraz innych instytucji zajmujących się promocją biznesu dokonywali prezentacji oraz dyskutowali na tematy związane z rozwojem współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego. Ponadto 20 listopada 1999 odbyło się robocze spotkanie Komisji Współpracy Gospodarczej, mające na celu prezentację broszury Economic Statistical Information Leaflet, przygotowanej przez Referat Współpracy Gospodarczej i Przedsięwzięć Urzędu Miasta Gdyni. Na zorganizowanie obu spotkań oraz druk broszury Urząd Miasta Gdyni uzyskał dofinansowanie ze Związku Miast Bałtyckich w wysokości około 20.250 zł. Kolejne - trzecie doroczne spotkanie Komisji Współpracy Gospodarczej odbędzie się w Kolding, w Danii w 2000, które w kolejnym roku przejmuje przewodniczenie Komisji.

 • "The Children of the Baltic Sea" Konkurs Związku Miast Bałtyckich
  W październiku 1998 r. Związek Miast Bałtyckich ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą "Dzieci Morza Bałtyckiego". Idea konkursu powstała w trakcie drugiego spotkania Task Force w Kalmarze, opracowana zaś została przez Public Relation Team w czasie trzeciego spotkania Task Force w Szczecinie. Na koordynatora całości konkursu wybrano Miasto Gdynię.
  Celem konkursu było promowanie idei, struktury i działalności ZMB wśród mieszkańców naszych miast, a w szczególności wśród najmłodszego pokolenia. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miast członkowskich i planowane cele zostały osiągnięte.
  28 stycznia 1999 roku w sali Teatralnej byłego klubu studenckiego w Gdańsku odbył się wielki finał międzynarodowego konkursu plastycznego ZMB. Do konkursu nadesłano 236 prac z 25 miast (Kuressaare, Narva, Sillamae, Tartu, Viljandi, Tampere, Butzow, Kiel, Rostocvk, Cesis, Liepaja, Riga, Ventspils, Kowno, Kłajpeda, Panevezys, Siauliai, Vilnius, Gdańsk, Gdynia, Malmo, Vastervik, Vaxjo, Baltijsk, Kaliningrad) z 8 państw (Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Szwecji, Rosji). 21-osobowe jury, w skład którego weszli przedstawiciele władz Gdańska, Sopotu i Gdyni, korpusu dyplomatycznego (Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii), międzynarodowych organizacji kulturalnych (Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki, Duński Instytut Kultury) oraz artyści-malarze, wybrało do finału oraz nagrodziło następujące prace:
  I miejsce: Tomasz Linda (12 lat), Polska, Gdańsk
  II miejsce: Mohammad Ali (11 lat)), Malmö, Szwecja
  III miejsce: Neringa Kekyte (9 lat), Siauliai, Litwa
  IV miejsce: Yulia Shishova (12 lat), Sillamäe, Estonia
  V miejsce: Katrina Olonkina (13 lat), Ventspils, Łotwa
  VI miejsce: Yulia Abrazoumova (9 lat), Kaliningrad, Rosja
  VII miejsce: Kiira Korpi (10 lat), Tampere, Finlandia
  VIII miejsce: Anne Sonntag (12 lat) Rostock, Niemcy
  Ponadto jury postanowiło wyróżnić 2 prace z Estonii i Litwy - państw, z których nadesłano największą liczbę prac. Wyróżnienia otrzymali:
  Anna Ilushenko (12 lat) Sillamäe, Estonia
  Agne Brazauskaite (12 lat) Kowno, Litwa
  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, zaś finaliści i wyróżnieni nagrody rzeczowe (zestawy malarskie, koszulki z logo konkursu, gry, puzzle, albumy). Miasta zaś, z których pochodzą finaliści otrzymały grawerowane tabliczki pamiątkowe.
  Nadesłane prace są początkiem dla wielu nowych projektów takich jak: wędrowne wystawy w miastach członkowskich wokół Bałtyku, Galeria Wirtualna na stronie internetowej ZMB, publikacje (plakaty, kalendarz, pocztówki itp.)
  Od czerwca można już oglądać "Galerię Wirtualną" na stronach internetowych Związku Miast Bałtyckich: www.ubc.net/gallery/drawcomp/index.html znalazły się na nich prace finalistów, informacja o konkursie oraz lista uczestników i jury. W dniach 21.05.-03.06.1999 w Urzędzie Miasta Gdynia odbyła się wystawa prac konkursowych. Oprawione w ramy prace służyć będą jako oryginalne prezenty ZMB dla oficjalnych gości. Na zakończenie projektu wydrukowano pierwszy materiał promocyjny w postaci plakatu (1.500 sztuk) z pracami konkursowymi. Na sfinansowanie tego konkursu ZMB przeznaczyło 6000 USD (około 21.700 zł).

 • Michał w Radzie Europy.
  Sopocianin Michał Miąskiewicz, uczeń III LO w Gdyni, został przewodniczącym Zgromadzenia Młodych Rady Europy w Strasburgu. W ramach obchodów 50-lecia istnienia mieszcząca się w Strasburgu Rada Europy zorganizowała spotkanie młodzieży miast członkowskich. Od 28 kwietnia do 1 maja obradowało tam ponad 300 młodych ludzi z 40 państw Europy w tym także z Polski. Jednym z 12 członków polskiej delegacji był Michał Miąskiewicz, uczeń III klasy o profilu matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim, a także dwukrotny laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Wybrany na przewodniczącego, będzie teraz prowadził obrady Zgromadzenia Młodych.
  Od kilku lat Michał Miąskiewicz znajduje się pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a w ubiegłym roku został stypendystą ministra edukacji oraz prezesa Rady Ministrów.

 • Podpisanie porozumienia o współpracy Gdyni i Sewastopola
  W dniu 5 maja w ramach obchodów 50-rocznicy powstania Rady Europy, w imieniu miasta Gdyni pan Wojciech Szczurek, Prezydent podpisał na Darze Pomorza porozumienie o współpracy pomiędzy Gdynią a Sewastopolem na Ukrainie. Miasto położone w południowo-zachodniej części Półwyspu Krymskiego jest największym portem handlowym i rybackim Ukrainy. Powierzchnia miasta wynosi 864 km2 (równa jest powierzchni Moskwy, Nowego Jorku i Szanghaju), zamieszkuje ją 400.000 mieszkańców, 28 narodowości. Przemysł: stoczniowy, elektroniczny, maszynowy, metalurgiczny, tekstylny, rolnictwo; uprawa winogron i produkcja win. W Sewastopolu ma swoją siedzibę Marynarka Wojenna Ukrainy. Miasto posiada 2 lotniska. W Sewastopolu mieści się 12 placówek naukowych, 4 teatry, 11 centrów obywatelskich, 10 muzeów, 4 stadiony, 2 kluby jachtowe, 10 hoteli, 20 restauracji. W trakcie wizyty w Gdyni władze Sewastopola wraz z dyrektorem banku ukraińskiego i dyrektorem przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich odwiedzili największe zakłady przemysłowe Gdyni. Mamy nadzieję, iż walory obu miast pozwolą na rozwinięcie kontaktów pomiędzy mieszkańcami, firmami, organizacjami i instytucjami w różnych dziedzinach. Pierwszym efektem tej współpracy była wizyta studyjna trójmiejskich firm turystycznych na Krymie, w celu przygotowania ciekawej oferty wypoczynkowej dla polskiego turysty.

 • Spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich
  Od 1995 roku Gdynia przewodniczy Komisji Sportu, a jej nowym przewodniczącym od 1999 r. jest Władysław Kozakiewicz, Radny Miasta Gdyni, znany olimpijczyk w skoku o tyczce. W dniach 18-20 czerwca 1999 w Gdyni odbyło się doroczne Spotkanie Komisji Sportu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 8 miast z 3 państw: Litwy, Rosji i Polski. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali kalendarze organizowanych u siebie międzynarodowych wydarzeń sportowych. Zaproponowano, aby niektóre z nich zostały dofinansowane z budżetu Komisji Sportu i aby odbyły się pod patronatem Związku Miast Bałtyckich. Tak też się stało. Komisja zadecydowała, że dofinansowane zostaną następujące międzynarodowe imprezy sportowe:
  1. Pierwsze Sportowe Igrzyska Związku Miast Bałtyckich (24-25.07.99, Kłajpeda, Litwa)
  2. "Operacja Żagiel" (5-12.08.99, Gdańsk, Polska)
  3. Międzynarodowy Triatlon Dziecięcy (27.08.99, Panevezys, Litwa)
  4. Międzynarodowy Mały Turniej Piłkarski (14-15.08.99, Wilno, Litwa)
  5. "Bałtycka Jesień" (19-21.11.99, Kaliningrad, Rosja)
  6. Międzynarodowy Mecz Piłkarski Ligi Kobiet (29.09.99, Gdynia, Polska)
  Podczas spotkania omówiono również możliwości finansowania imprez sportowych ze źródeł europejskich programów pomocowych. Ustalono, że następne spotkanie Komisji Sportu odbędzie się w roku 2000 w Panevezys na Litwie. Na organizację spotkania Urząd Miasta Gdyni otrzymał od Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich dofinansowanie w wysokości 3.090 zł.
  Komisja Sportu zaproponowała wydanie folderu informującego o jej działaniach. Realizacja tego projektu nastąpiła we wrześniu tego roku i została całkowicie sfinansowana przez ZMB. Na jego druk przeznaczono 1000 USD (około 4.150 zł). Folder zaprezentowany został przez Przewodniczącego Komisji Sportu - pana Władysława Kozakiewicza - na V Generalnej Konferencji w Sztokholmie. Wydarzenia sportowe dofinansowane przez ZMB i objęte jego patronatem odbyły się w przewidzianych terminach, a ich organizatorzy zadbali o odpowiednią promocję ZMB wśród swoich społeczności lokalnych.

 • Wizyty studyjne
  1. Spotkanie władz Urzędu Miasta Gdyni z przedstawicielami firmy przeładunkowej Stevedore Company z Karlskrony w dniu 8 czerwca 1999 roku. Delegaci z Karlskrony zainteresowani byli naszym miastem, a w szczególności gospodarką komunalną oraz współpracą pomiędzy Miastem a Portem. Po zaprezentowaniu w.w. tematów przez reprezentantów Gdyni i godzinnej dyskusji, goście udali się na spotkanie z przedstawicielami Portu Gdynia.
  2. Spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni z przedstawicielami CISPEL (Włoska Konfederacja Firm Świadczących Usługi Komunalne) w dniu 25 czerwca 1999. Na spotkaniu stronę włoską reprezentowali: dyrektor Konfederacji, przedstawiciele poszczególnych zakładów usług komunalnych oraz Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego. Gości powitali przedstawiciele Zarządu i Rady Miasta Gdyni oraz reprezentanci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Komunalnego Związku Gmin oraz oczyszczalni w Dębogórzu. Rozmowy dotyczyły działalności na rzecz ochrony środowiska, świadczeń przedsiębiorstw komunalnych takich jak zagospodarowanie odpadów, oczyszczanie wód oraz obsługi urządzeń przystosowanych do tego rodzaju celów. Obie strony wymieniły dotychczasowe doświadczenia.
  3. W dniach 14 - 16 września 1999 Gdynię odwiedziła 28 osobowa delegacja Zarządu Seniorów z siostrzanego miasta Aalborga. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania gdyńskich domów pomocy społecznej. Goście odwiedzili Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dom Stałego Pobytu Osób Starszych i Dom Pomocy dla Przewlekle Chorych. W ramach wizyty delegacja zwiedziła także Trójmiasto i muzeum w Sztutowie.
  4. W dniu 16 września 1999 roku przebywała w Gdyni delegacja 15 przedstawicieli organizacji żeglugowej "World Ship Society", oddział w Rotterdamie (Holandia). Holendrzy w trakcie pobytu uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta Gdyni. Zaprezentowano gościom potencjał gospodarczy, naukowy i kulturalny Gdyni. Następnie Holendrzy udali się do Portu Gdynia, gdzie uzyskali wszelkie dostępne informacje na temat działalności portu. W ramach wizyty delegacja zwiedziła basen portowy na pokładzie holownika. Przedstawiciele portu opisywali na bieżąco infrastrukturę portową i planowane inwestycje.

 • Kieler Woche 1999
  W dniach 19-27.06.99 w Kilonii w Niemczech odbyło się kolejne "Kieler Woche". W ramach tej imprezy na Rynku Międzynarodowym zaprezentowane zostały stoiska 34 państw. Gdynia reprezentowała Polskę. Na stoisku gdyńskim przedstawiono materiały promocyjne miasta Gdyni. Ofertę gdyńską stanowiły również wyroby bursztynowe i haft kaszubski. Muzyczną część oprawy stoiska zapewniał muzyk akordeonista. Oficjalna delegacja gdyńska w składzie: pani Ewa Łowkiel, członek Zarządu, oraz pani Joanna Zielińska, członek Zarządu, przebywała w Kilonii w dniach 18-21.06.99 i miała odrębny program przygotowany dla gości oficjalnych. W ramach "Kieler Woche" odbyło się tradycyjne już Międzynarodowe Forum Miast, którego temat w tym roku brzmiał: "Morska turystyka miejska - szansa dla regionu Morza Bałtyckiego".
  Ponadto w tym samym czasie przebywał w Kilonii okręt MW ORP "Górnik" z okazji zakończenia manewrów BALTOPS'99, a także gdyński klub gimnastyczek, który przyjechał na występy. Oprócz licznych imprez i spotkań jakie towarzyszyły "Kieler Woche" reprezentanci Gdyni odbyli również rozmowy robocze dotyczące realizacji gdyńskiego projektu szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni z zakresu problematyki europejskiej oraz programu bezpieczeństwa w mieście i wymiany doświadczeń z niemiecką policją.
  "Kieler Woche" zakończyło się oficjalnie wieczorem 27.06.1999. Według szacunków zamieszczonych w miejscowej prasie odwiedziło je ponad 2 miliony turystów.

 • Międzynarodowy Obóz Kontaktowy w Gdyni
  W ramach współpracy z Euroregionem Bałtyk w dniach 1 - 12 lipca 1999 w Gdyni odbył się międzynarodowy obóz młodzieżowy, w którym uczestniczyło 135 dzieci z Kaliningradu (Rosja), Witebska (Białoruś) i z Wilna (Litwa). Obóz był finansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych, programu współpracy przygranicznej PHARE, a także z budżetu gminy Gdyni.
  Uczestnicy obozu zostali zakwaterowani w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni. Kadra tej placówki podjęła się roli gospodarza i organizatora pobytu gości. Program obozu obejmował liczne wycieczki, turnieje sportowe, wypoczynek na plaży oraz imprezy integracyjne z udziałem dzieci gdyńskich. Poza wypoczynkiem i poznaniem atrakcji turystycznych regionu obóz miał na celu nawiązanie przez dzieci gdyńskie i gości zagranicznych przyjaźni, przełamanie błędnych stereotypów, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania odrębności innych ludzi.
  Organizacja obozu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 9.762,85 EUR (około 39.800 zł) otrzymanym z Phare CBC.

 • "Ku nowemu partnerstwu w zjednoczonej Europie" - wizyta mieszkańców Kilonii w Gdyni
  W 1995 roku rozpoczęty został program wymiany mieszkańców Gdyni i Kilonii. Od tamtej pory co roku odbywają się wzajemne wizyty w obu siostrzanych miastach. Idea tej wymiany polega na tym, że goście mieszkają w domach swych gospodarzy.
  W dniach 13-16.08.1999 r. do Gdyni przyjechała z kolejną wizytą grupa 44 kilończyków w ramach projektu pt. "Ku nowemu partnerstwu w zjednoczonej Europie", organizowanego przez Urząd Miasta Gdyni. Wraz z mieszkańcami przyjechała również delegacja oficjalna Kilonii na czele z Radnym Miasta Kilonii, panem Konradem Wetzel.
  W trakcie pobytu gdyńscy gospodarze pokazali swoim gościom Trójmiasto, a także wspólnie uczestniczyli w punktach programu przygotowanych przez Urząd Miasta Gdyni, takich jak powitanie w Urzędzie Miasta przez władze Gdyni, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, a także wieczór integracyjny. W trakcie wieczoru integracyjnego grał zespół muzyczny, zorganizowane zostały loteria i dwa konkursy: pierwszy pt. "Czy znasz swojego sąsiada?" oraz drugi na najlepsze hasło opisujące współpracę miast siostrzanych Gdyni i Kilonii. Delegacja oficjalna Kilonii odwiedziła również otwarty w czerwcu 1999 r. "Park Kiloński" w dzielnicy Chyloni. Kilonia przekazała Gdyni ławkę w darze od mieszkańców jako uzupełnienie wystroju Parku. Na organizację wymiany Urząd Miasta Gdyni otrzymał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 17.540 zł.

 • IV Gdański Bałtycki Uniwersytet Tańca
  W dniach 23-28.08.1999 miał miejsce już IV Gdański Uniwersytet Tańca. Jednym z organizatorów był Urząd Miasta Gdyni.
  Wśród zaproszonych gości były sławy taneczne ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Izraela, i Polski. Jednym z uczestników był profesor tańca na Uniwersytecie w Seattle, Rip Parker, zaproszony przez Urząd Miast Gdyni w ramach współpracy z miastem siostrzanym Seattle. Profesor z Seattle prowadził warsztat tańca dla polskich tancerzy, zaś na zakończenie festiwalu wystąpił we wspólnym przedstawieniu z Leszkiem Bzdylem, założycielem Teatru Dada von Bzdylow.
  Dla widzów Uniwersytet Tańca okazał się wspaniałą okazją do zweryfikowania swojego podejścia do tańca nowoczesnego, a dla artystów niepowtarzalną szansą zaobserwowania nowych technik tańca i tym samym wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

 • Nowy partner z Estonii
  W dniach 26-29.09.1999 r. przebywała w Gdyni oficjalna delegacja z estońskiego miasta Kunda. Podczas pobytu goście zapoznali się z potencjałem gospodarczym i kulturalnym Gdyni poprzez wizyty studyjne w World Trade Centre Gdynia, Porcie Gdynia, firmie Scancem, szkole sportowej oraz Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Oprócz wizyt w gdyńskich firmach goście mieli okazję podziwiać piękno Trójmiasta. Ponadto pierwszego dnia odbyło się oficjalne spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni, podczas którego omówiono program współpracy pomiędzy Kundą a Gdynią i podpisano list intencyjny, inicjujący rozwój kontaktów pomiędzy obu miastami.

 • Mecz Polska - Szwecja ligi kobiet
  29 września 1999 na stadionie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz pierwszy rozegrano mecz pomiędzy młodzieżową żeńską reprezentacją Polski i Szwecji w kategorii poniżej 21 lat. Wśród zaproszonych gości obecny był między innymi konsul generalny Szwecji w Gdańsku, pan Bo Emthen. Mecz zakończył się remisem 1:1. Był on wspaniałą okazją do sprawdzenia piłkarskich umiejętności, a także nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy klubami sportowymi. Impreza została dofinansowana przez Komisję Sportu Związku Miast Bałtyckich w wysokości 500 USD (około 2.115 zł).

 • I Międzynarodowe Targi "Euroregion Baltic Expo '99"
  W dniach 12-14.10.1999 w centrum targowo-wystawienniczym World Trade Center Gdynia Expo odbyły się pierwsze Międzynarodowe Targi "Euroregion Baltic Expo '99". Celem targów było spotkanie i prezentacja wszystkich gmin-członków Euroregionu Bałtyk. Organizację tę tworzą gminy z sześciu państw: Danii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji. Tematem przewodnim targów były: turystyka, ekologia, kultura i gospodarka. W targach uczestniczyło ogółem 83 wystawców. Polskę reprezentowało 59 gmin. Oprócz gmin swoje stoiska miały Urzędy Marszałkowskie Pomorza oraz Warmii i Mazur.
  Inicjatorem wydarzenia była polska strona Euroregionu Bałtyk tj. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk. Targi otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej programu Phare CBC.

 • "Prezentacja miasta i regionu Liepaja"
  Jednym z celów wyrażonych w dokumencie "Strategia rozwoju Gdyni" jest poszerzanie i umacnianie międzynarodowych i międzyregionalnych powiązań Gdyni, które gdyński samorząd realizuje poprzez organizowanie tzw. sieci miast bałtyckich. Gdynia dotychczas posiadała 12 miast siostrzanych, z czego 8 znajduje się w Europie Bałtyckiej. Partner łotewski był brakującym ogniwem w tzw. Kole Bałtyckim gdyńskich miast siostrzanych. Po rozważeniu kilku możliwości podjęto starania zmierzające do nawiązania kontaktów z łotewskim miastem Liepają. W związku z tym Gdynia postanowiła zrealizować projekt pt.: "Prezentacja miasta i regionu Liepaja". Do głównych celów projektu należało zaprezentowanie gospodarczych, kulturalnych, naukowych możliwości Liepaji i Gdyni, promocja obu miast wśród społeczności lokalnych oraz podpisanie umowy o współpracy.
  Do złożenia wizyty w Gdyni zaproszono grupę 29 osób z Liepaji. Na organizację projektu Gdynia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE.
  Projekt odbył się w Gdyni w dniach 11-14.10.1999. Organizatorem był Urząd Miasta Gdyni. Prezentacja Liepaji dokonana w dniu 12.10.99 umożliwiła wszystkim zgromadzonym gościom zapoznanie się z gospodarczym, kulturalnym i naukowym potencjałem tego miasta. W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Miasta Liepaji oraz pozostali goście reprezentujący to miasto. Ponadto obecni byli prezydent miasta Gdyni, Zarząd Miasta Gdyni, wojewoda pomorski, marszałek Sejmu RP oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Gdyni. Po prezentacji podpisana została umowa o współpracy na okres dwóch lat między Gdynią i Liepają.
  Podczas zorganizowanych spotkań indywidualnych przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miasta Gdyni mieli okazję spotkać się ze specjalistami z Urzędu Miasta Liepaji, jak też niektórych firm i instytucji z obu miast. Celem tych spotkań była wymiana doświadczeń, zapoznanie się ze strukturą i funkcjonowaniem obu Urzędów oraz poszukiwanie wspólnych dziedzin współpracy w przyszłości. Ponieważ projekt odbywał się równolegle z pierwszymi Międzynarodowymi Targami Euroregion Baltic Expo '99, Liepaja miała tam również swoje stoisko, które umożliwiło dokonanie pełnej prezentacji możliwości tego miasta.
  Urząd Miasta Gdyni otrzymał dofinansowanie projektu z Phare CBC i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk w wysokości 20.500 zł.

 • The Cutty Sark Tall Ships' Races 2003 w Gdyni
  Na międzynarodowej konferencji International Sail Training Association, która odbyła się w Londynie w dniach 18-20 listopada 1999 roku zapadła decyzja odnośnie trasy The Cutty Sark Tall Ships' Races w 2003 roku. W czasie konferencji Gdynię reprezentowali: Wiceprezydent Miasta - Maciej Brzeski oraz Kontradmirał Polskiej Marynarki Wojennej - Jędrzej Czajkowski. W trakcie prezentacji przedstawiciele Gdyni przedstawili dogodną infrastrukturę portu gdyńskiego pozwalającą na przeprowadzenie tak wielkiej imprezy żeglarskiej. Sprzyjające warunki dla postoju żaglowców, zaplecze socjalne oraz dotychczasowe doświadczenie w przyjmowaniu żaglowców przyczyniły się do wytypowania właśnie Gdyni na miejsce startu regat CSTSR w 2003 roku. Należy wspomnieć, że o przywilej udziału w organizacji tej imprezy walczyło w Londynie siedem miast. Zatem można mówić o sukcesie. Mieszkańcy Gdyni zaś będą mieli szansę zobaczyć prawie wszystkie największe żaglowce pływające po morzach i oceanach świata.
 • Delegacja policji szwedzkiej w Gdyni W dniu 30.11 1999 do Gdyni przybyło trzech reprezentantów Policji Szwedzkiej z Karlskrony. Uczestniczyli oni w spotkaniu w Komendzie Policji w Gdyni, w której omówiona została struktura organizacyjna KMP w Gdyni, główne zasady dowodzenia siłami prewencji, przedyskutowano kwestie dotyczące cudzoziemców zatrzymywanych na terenie RP, przedstawiono zasady funkcjonowania pionu kryminalnego KMP w Gdyni, problemy w walce z przestępczością narkotykową oraz politykę informacyjną prowadzoną przez KMP w Gdyni. Stronę polską reprezentowali między innymi Komendant Miejski Policji - Robert Ratajczyk oraz Naczelnik Miejskiego Sztabu Policji KMP - Waldemar Flisikowski. Wizyta miała na celu określenie wspólnych problemów, z którymi borykają się polscy i szwedzcy policjanci oraz ustalenie programu wymiany doświadczeń. Goście mieli możliwość zwiedzić Komisariat Policji w Gdyni Chyloni i uzyskać szczegółowe dane dotyczące pracy Komisariatu. W Urzędzie Miasta Gdyni zaś odbyło się spotkanie reprezentantów szwedzkiej policji z władzami miasta, przedstawicielami Komisji Bezpieczeństwa oraz Komendantem Wojewódzkim Policji - panem Stanisławem Białasem. Po długich rozmowach goście uzgodnili program współpracy i wzajemnych wizyt szkoleniowych.

 • Posiedzenie Komisji Współpracy Gospodarczej ZMB
  W dniach 18-20.11.1999 odbyła się konferencja dotycząca współpracy gospodarczej ZMB na pokładzie promu "Stena Europe" zmierzającego do Karlskrony, w której uczestniczyli przedstawiciele miast członkowskich ZMB. Na konferencji omówiono sprawy bieżące oraz program prac Komisji na najbliższe lata tj. 2000-2001 na podstawie przygotowanych uprzednio materiałów. Zaprezentowano też Informator Statystyczno-Gospodarczy miast-członków Komisji, przygotowany przez Referat Współpracy Gospodarczej i Przedsięwzięć Urzędu Miasta Gdyni. Wskazano, iż kadencja przewodniczenia obradom przez Gdynię i Gdańsk dobiega końca i od nowego roku przewodnictwo obradom Komisji przejmie duńskie miasto Kolding. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Kolding - pan Erling Winther, Prezes Rady Rozwoju Przemysłowego Miasta Kolding przedstawił swoje miasto oraz poinformował o zamiarze aktywnego poprowadzenia prac Komisji w roku 2000. Pan Winther zaproponował następne spotkanie członków Komisji w Kolding 26 maja 2000.
  Dyskusja na pokładzie promu toczyła się wokół punktów zaproponowanego przez Gdynię programu działania na rok 2000-2001. Za najważniejsze kierunki działania uczestnicy konferencji uznali:
  ˇ wyspecyfikowanie najważniejszych problemów ze strategii rozwoju poszczególnych miast, wskazanie ich słabych i mocnych stron oraz przesłanie informacji do Gdyni w celu przygotowania majowej konferencji.
  ˇ przygotowanie 2-3 propozycji wspólnych tematów aplikacji o fundusze pomocowe.

 • Jarmark Świąteczny w Kilonii W dniach 22.11-23.12. 1999 r. Urząd Miasta Kilonii zorganizował po raz pierwszy Jarmark Świąteczny Miast Siostrzanych. Obok Gdyni swoje stoiska mają Brest (Francja), Coventry (Anglia), Kaliningrad (Rosja), Ryga (Łotwa), Stralsund (Niemcy), Talin (Estonia). Firmy biorące udział w tej imprezie prezentują wyroby, upominki związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Miasto Gdynię reprezentuje firma "Domgos", której oferta obejmuje m.in. bombki malowane ręcznie, ceramikę ozdobną i użytkową.
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Wprowadził informację: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
  Data udostępnienia informacji: 27.08.2006