Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego 53 w Gdyni
 
 
PNL.6826.6.2018.AK2                                                                             Gdynia, 28 sierpnia 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zawiesił  postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 53 w Gdyni, stanowiącej działkę nr 1119 o powierzchni 1962m2, obręb nr 0026 Śródmieście do czasu wycofania złożonego sprzeciwu.
 
Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.gdynia.pl/bip/wojta-radtkego-53,7917/zawieszenie-postepowania,527315).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:25 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
28.08.2018 11:00 Dodanie informacji Adriana Kątnik