Podatek od środków transportowych w 2011 roku

Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gdynia w 2011r. określonych w
Uchwale Nr XLVII/1112/10 Rady Miasta Gdyni z 20 października 2010 r.

 
podpisanej przez Przewodniczącego Rady Miasta dr inż. Stanisława Szwabskiego : 
 
1)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 a)       powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
     
552,00zł       
720,00 zł
 b)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
 
648,00 zł
828,00 zł 
 c)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
   
1 044,00 zł
1 380,00 zł
2)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:    
2 604,00 zł
3)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)       od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO,
b)       od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych. 
          


1 344,00 zł    
1 692,00 zł*
4)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 a)       od 12 ton do 36 ton włącznie
·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
·         z pozostałym zawieszeniem,   

1 800,00 zł         

2 100,00 zł 
        b)       powyżej 36 ton

·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
·         z pozostałym zawieszeniem.


2 232,00 zł  
      
2 736,00 zł 
5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez    podatnika podatku rolnego: 

552,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
 a)       od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:

·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 ·         z pozostałym zawieszeniem
   

936,00zł 
  
1428,00zł              
 b)       powyżej 36 ton:     
- z 3 osiami i więcej z  zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym        za równoważne,
- z 2 osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  dla przyczepy i naczepy
- z 2 osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  dla przyczepy i naczepy  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej,      
- z 3 osiami i więcej z pozostałym zawieszeniem
- z 2 osiami z pozostałym zawieszeniem     
- z 2 osiami z pozostałym zawieszeniem o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i więcej. 

1 128,00zł 

1 104,00zł* 
            1 200,00zł             


1 608,00zł            1 572,00zł*  
         
1 788,00zł 
7)od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 a)       mniejszej niż 30 miejsc:
·         od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·         od pozostałych autobusów,  
b)       równej lub wyższej niż 30 miejsc:
·         od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·         od pozostałych autobusów. 

756,00 zł           660,00 zł     
1 032,00 zł             

1 728,00 zł           1 104,00 zł          
2 016,00 zł
 * stawki określone w Uchwale Nr XXXVII/821/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. podpisanej przez Przewodniczącego Rady Miasta dr inż. Stanisława Szwabskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 17.02.2011
Data udostępnienia informacji: 17.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:10 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.02.2011 15:18 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:17 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:15 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
17.02.2011 15:06 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska