Podatek od środków transportowych na rok 2012

Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gdynia w 2012r. określonych w
Uchwale Nr XIII/242/11Rady Miasta Gdyni z 26 października 2011 r.

 podpisanej przez Przewodniczącego Rady Miasta dr inż. Stanisława Szwabskiego : 
 
1)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 a)       powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
     
576,00zł       
756,00 zł
 b)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
 
684,00 zł
864,00 zł 
 c)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
·         od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od pozostałych samochodów. 
   
1 092,00 zł
1 440,00 zł
2)od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:    
2 724,00 zł
3)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)       od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO,
b)       od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych. 
          


1 404,00 zł    
1 764,00 zł
4)od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 a)       od 12 ton do 36 ton włącznie
·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
·         z pozostałym zawieszeniem,   

1 884,00 zł         

2 196,00 zł 
        b)       powyżej 36 ton

·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
·         z pozostałym zawieszeniem.


2 328,00 zł  
      
2 856,00 zł 
5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez    podatnika podatku rolnego: 

576,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
 a)       od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:

·         z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 ·         z pozostałym zawieszeniem
   

984,00zł 
  
1 488,00zł              

b)       powyżej 36 ton:     

.          z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 ·         z pozostałym zawieszeniem1 224,00zł

1 776,00zł
7)od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 a)       mniejszej niż 30 miejsc:
·         od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·         od pozostałych autobusów,  
b)       równej lub wyższej niż 30 miejsc:
·         od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO,
·         od autobusu zasilanego energią elektryczną,
·         od pozostałych autobusów. 

792,00 zł           696,00 zł     
1 080,00 zł             

1 812,00 zł           1 152,00 zł          
2 112,00 zł
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 07.12.2011
Data udostępnienia informacji: 07.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 09:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.01.2012 13:50 Korekta Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 13:16 Korekta Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 13:16 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska