Podatek od nieruchomości w 2007 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2007 roku wynoszą:
1.) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł. od 1 ha powierzchni
c)pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pozytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni

2.) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni uzytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,60 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni uzytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej
3.) od budowli - 2% ich wartości określanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

Uchwała nr III/22/06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Izabela _Szwarc
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 12.12.2006
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2014 09:54 Korekta Małgorzata Gdaniec