Obsługa miejskich nośników reklamowych: gablot, systemu wystawowego w Informacji Turystycznej, tablic wielkoformatowych oraz wykonywanie reklam

NABYWCA:
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326
ODBIORCA:
Referat Promocji i PR Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ciągu 2021 roku niżej wymienionych zadań. Rozliczenie odbywa się na podstawie zbiorczego zestawienia zrealizowanych prac na koniec każdego miesiąca. Płatność realizowana będzie w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

1. Wykonanie i montaż plakatów w miejskich gablotach zlokalizowanych na terenie Gdyni wg poniższych parametrów:

1.1. Gabloty na terenie Gdyni – proszę podać w formularzu cenowy kwotę brutto za 1 sztukę wraz z montażem i demontażem wg poniższych parametrów:
wymiary plakatu 95,5x172,5 cm
pole widoczne: 92,5 x 169,5 cm
format przygotowania do druku: CMYK, PDF, TIF
rozdzielczość: 300 dpi
1.2 Proszę podać w formularzu cenowym kwotę brutto za 1 sztukę za montaż i demontaż plakatu w gablocie w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego gotowego wydrukowanego plakatu.
1.3. Wykonanie i montaż w gablocie podkładu z polipropylenu kanalikowego o wymiarach 95,5 x172,5 cm.
1.4. W ciągu roku planuje się montaż około 15 kompletów plakatów określonych w pkt 1.1. Lokalizacja gablot jest następująca:
a) ul. Świętojańska przy Urzędzie Miasta Gdyni
b) ul. Władysława IV / al. Marszałka Piłsudskiego
c) ul. Władysława IV / ul. Armii Krajowej
d) Droga Gdyńska przed Centrum Riwiera
e) al. Marszałka Piłsudskiego/ ul. Legionów

2. Wykonanie i montaż wystawy w Miejskiej Informacji przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni wg poniższych parametrów. Proszę podać cenę brutto za 1 planszę wraz z montażem i demontażem.
• wydruk na folii i klejenie na lekkim tworzywie Smart-X (1130g/m2) – dwustronnie,
• wydruk matowy,
• ilość plansz ustalana każdorazowo przez Zleceniodawcę, standardowo cała wystawa to 21 plansz, ale zdarzają się mniejsze ilości wydruków,
• format: 70 cm x 50 cm,
• grubość planszy: 5mm,
• transport do Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24,
• montaż oraz demontaż prac na nośnikach wystawienniczych w Miejskiej Informacji, Gdynia, ul. 10 Lutego 24.
Do montażu potrzebny jest klucz imbusowy i miara. Plansze wieszane są na stalowych linkach za pomocą przytwierdzonych zaczepów – wsuniętą do systemu planszę należy dokręcić śrubą. Planuje się wykonanie 3 wystaw w ciągu 2021 roku.

3. Wykonanie i montaż plakatu w potykaczu/koziołku format B1.
Potykacze są elementem wykorzystywanym podczas wydarzeń w Gdyni. Proszę podać cenę brutto za 1 sztukę plakatu formatu B1 wraz z montażem i demontażem.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.

4. Wykonanie naklejki formatu B1 i montaż na potykaczu/koziołku.

Proszę podać cenę za 1 sztukę naklejki formatu B1 wraz z montażem i demontażem w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Gdyni.
W ciągu roku planuje się montaż około 5 wydruków.

5. Wykonanie plakatu w formacie B2 – 1 sztuka.

Proszę podać cenę za 1 sztukę plakatu formatu B2 wraz z dostawą w jedno miejsce na terenie Gdyni W ciągu roku planuje się montaż około 3 wydruków.
Parametry papieru - kreda mat 150 g

6. Wykonanie plakatu w formacie B2 – komplet 8 sztuk wg jednego projektu graficznego.

Proszę podać cenę za 1 komplet – 8 sztuk plakatów formatu B2 wraz z dostawą w jedno miejsce na terenie Gdyni W ciągu roku planuje się montaż około 3 wydruków kompletów plakatów.
Parametry papieru - kreda mat 150 g

7. Druk banerów oraz siatek reklamowych z nadrukiem promocyjnym wg parametrów określonych w formularzu cenowym.
Proszę podać cenę brutto za 1 m2 wraz z dostawą na terenie Trójmiasta.

8. Wykonanie i montaż oraz demontaż wydruku na tablicy wielkoformatowej. Proszę podać cenę brutto za 1 lokalizację.

8.1. Lokalizacja nośników:

1) skrzyżowanie Drogi Różowej z ul. Wielkopolską 2,8x2 m nośnik dwustronny – cena za obie strony wyklejenia nośnika,
2) ul. Janka Wiśniewskiego 4,97 x 2,33 m,
3) zjazd z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Gdynia Centrum ul. Janka Wiśniewskiego 4,97x 2,33 m,
4) ul. Morska przy PZU 4X3 m,
5) ul. Morska rondo przy Estakadzie Kwiatkowskiego 4x3 m.

8.2 Druk na papierze blueback 135 g, klejenie jak bilboard.

8.3. W ciągu roku planuje się montaż około 5 kompletów wszystkich tablic.

9. W dniu podpisania umowy Zleceniobiorca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Zleceniobiorcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 tys. zł.

10. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do podpisania umowy z następującymi terminami realizacji.
10.1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt 1 oraz 3-7 zapytania ofertowego będzie w umowie określony na 24 godziny (liczone z wyłączeniem dni wolnych od pracy w tym sobót i niedziel od momentu przesłania pliku do druku, w przypadku druku i montażu liczony razem).
10.2. Termin realizacji przedmiotu umowy określony w pkt 2 i 8 będzie w umowie określony na 3 dni robocze liczone od momentu przesłania pliku do druku.

11. Oferty należy złożyć wraz z załącznikami do dnia 13.11.2020 r. do godziny 12 na adres:
Referat Promocji i PR
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia
lub e-mailem na adres j.pawlus@gdynia.pl
12. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Joanna Pawlus stanowisko służbowe: Inspektor w Referacie Promocji i PR, tel. 58 668 25 41 w godz. 8-16.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres j.pawlus@gdynia.pl tel. 58 668 25 41.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 09.11.2020
Data udostępnienia informacji: 09.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2020 09:54 Aktualizacja treści Joanna Pawlus