Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w okresie 10.2018 - 06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
 
 
na: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Nr referencyjny   EZP 116/18
 
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

1.    Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
NIP 586-231-23-26
www.gdynia.pl,
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Edukacji
tel. 58  761 77 00
fax:  58 761 77 03
email: wydz.edukacji@gdynia.pl
Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2.    Postępowanie
2.1.         Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad  określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
2.2.         Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.3.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4.         Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 
3.    Przedmiot zamówienia
3.1.         Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA” ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
3.3.         Zamówienie zostało podzielone na 22 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

3.3.1.   Część 1 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 1.

3.3.2.   Część 2 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 2.

3.3.3.   Część 3 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 3.

3.3.4.   Część 4 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 4.

3.3.5.   Część 5 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – matematyka, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
40 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 40 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 5.

3.3.6.   Część 6 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 6.

3.3.7.   Część 7 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 7.

3.3.8.   Część 8 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – fizyka, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
40 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 40 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 8.

3.3.9.   Część 9 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 54 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 54 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 9.

3.3.10.  Część 10 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 54 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 54 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 10.

3.3.11. Część 11 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 54 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 54 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 11.

3.3.12.  Część 12 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – informatyka, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 54 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 54 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 12.

3.3.13. Część 13 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – informatyka, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
47 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 47 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 13.

3.3.14. Część 14 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – biologia, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 14.

3.3.15. Część 15 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – biologia, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 15.

3.3.16. Część 16 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – biologia, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
40 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 40 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 16.

3.3.17. Część 17 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – chemia, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 17.

3.3.18. Część 18 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – chemia, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
46 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 46 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 18.

3.3.19. Część 19 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – chemia, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych:
40 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 40 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 19.

3.3.20. Część 20 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 27 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 20.

3.3.21. Część 21 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 27 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 21.

3.3.22. Część 22 obejmująca: przeprowadzenie cyklu zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych: przedmiot – kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – szkoła podstawowa, liczba godzin w cyklu zajęć pozalekcyjnych: 27 godz. w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 oraz 27 godz. w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020 – GRUPA 22.

3.4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, z zastrzeżeniem, że każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż dwie części zamówienia na poziomie szkoły podstawowej, oraz nie więcej niż dwie części zamówienia
na poziomie szkoły ponagdpodstawowej (łącznie 4 części zamówienia).
3.5.    Kody CPV:
         80000000–4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
         80200000-6   Usługi szkolnictwa średniego
         80310000-0   Usługi edukacji młodzieży
         80521000-2   Usługi opracowywania programów szkoleniowych
 
3.6.    Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wskazane przez Wykonawcę, który prowadzi działalność gospodarczą, były przez niego zatrudnione
na podstawie  umowy o pracę. Czas zatrudnienia musi obejmować co najmniej okres realizacji zamówienia tj. okres od dnia złożenia oferty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Powyższy warunek nie dotyczy Wykonawców oferujących osobiste wykonanie zamówienia.
 
4.    Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
 
5.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny       spełniania tych warunków
 
5.1.     Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
         Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą:
         a) wykształcenie wyższe:  co najmniej tytuł nauczyciela kontraktowego  (dot. nauczycieli)    o wykształceniu w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej   części zamówienia;
         lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców)w dziedzinie zgodnej z przedmiotem        nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
b) co najmniej 3 lata stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej          w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia,         lub co najmniej 1 rok stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
         c) doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie        uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału
         w       konkursach,   turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych,          organizacja          konkursów).
 
Wyżej wymieniona osoba wskazana przez Wykonawcę, może uczestniczyć w realizacji       maksymalnie dwóch części zamówienia na poziomie szkoły podstawowej, oraz dwóch części         zamówienia na poziomie szkoły ponadpodstawowej (łącznie 4 części zamówienia).
 
 
5.1.2.  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
5.1.2.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane
są z Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i jego jednostkami organizacyjnymi lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.1.2.2.  Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2.3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
5.2.     Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
5.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1., jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć oświadczenia wskazane w pkt 6.1.1., 6.1.2., 6.1.5.
 
6.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 
6.1 Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).
 
6.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6.1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a
do ogłoszenia),
6.1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3
do ogłoszenia),
6.1.4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; w zakresie warunku określonego
w pkt 5.1.1. wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga
się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG)
– nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
6.2. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składane są w oryginale,
zaś dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5, mogą być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6.5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących / zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.

7.      Wykonawcy występujący wspólnie
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie
w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
 
8.      Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 
9.      Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.    Sposób przygotowania oferty
 
10.1.  Wymagania ogólne:
            10.1.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza         składanie ofert w odniesieniu do jednej,  lub kilku części zamówienia, z zastrzeżeniem, że       każda osoba którą dysponuje do realizacji zamówienia, będzie wykonywała nie więcej niż          dwie części zamówienia na poziomie szkoły podstawowej, oraz nie więcej niż dwie części   zamówienia na poziomie szkoły ponadpodstawowej (łącznie 4 części zamówienia).
10.1.2.  Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu.
10.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z ogłoszeniem dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
10.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10.1.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.
10.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
10.2.  Oferta składa się z:
10.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku
nr 1 do ogłoszenia);
10.3.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do ogłoszenia);
10.3.3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2a do Ogłoszenia)
10.3.4. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
10.3.5. Wykazu osób, które wykonawca skieruje do wykonania zamówienia
wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (Załącznik nr 4 do ogłoszenia).
10.3.6. Wypełnionego Oświadczenia Wykonawcy (stanowiącego załącznik nr 2 do Wzoru Umowy) poświadczonego przez Pracodawcę Wykonawcy – dot. osób nie będących przedsiębiorcami.
 
 
10.3.  Opakowanie oferty:
10.3.1. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
 
„Oferta dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”– który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .
część …… Nie otwierać przed 02.10.2018 r. godz. 10.15”
 
10.3.2. Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.
 
11.    Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
12.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą
 
12.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Gdyni adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Śląska
35-37, pok. B 102.
12.2.  Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2018 r. , godz. 10.00.
12.3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Gdyni, adres: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35-37 w pok. B/103. 
12.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.5.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Zamawiający zamieści informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
12.6.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
13.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów       oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1 Ogłoszenia.
 
13.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Marta Burkiewicz – stanowisko: główny specjalista tel.: 58 761 77 24; od poniedziałku
do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,
Justyna Giez – stanowisko: inspektor, tel. 58 761 77 23; od poniedziałku do piątku
w godz. od 07:00 do 15:00.
 
14.          Opis sposobu obliczenia ceny oferty
14.1.     Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
14.2.     Jeden nauczyciel (wskazany w wykazie załączonym do oferty – zał. Nr 4
do ogłoszenia) może prowadzić zajęcia dla maksymalnie dwóch grup uczniów
na poziomie szkoły podstawowej, oraz maksymalnie dwóch grup uczniów na poziomie szkoły ponadpodstawowej (łącznie 4 grup).
14.3.     Cenę należy określić na podstawie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
14.4.     W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie
w złotych polskich.
14.5.     Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
14.6.     Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14.7.            Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych  
w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą.
 
15. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
15.1. Kryteria oceny ofert:
15.1.1.cena (C)- waga kryterium 60%,
15.1.2.doświadczenie (D) – waga kryterium 20%.
15.1.3. staż pracy (S) – waga kryterium 20%.
 
15.2. Sposób oceniania ofert:
15.2.1. w kryterium „cena”:
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 60 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części,
na którą składana jest oferta podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do ogłoszenia), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
                   najniższa cena oferty brutto
            C=[-------------------------------------  x 60%] x 100, gdzie 1% = 1 pkt
                        cena oferty ocenianej brutto
 
Ocena kryterium ceny odbywać się będzie w odniesieniu do poszczególnych części zmówienia, na podstawie oferowanych cen brutto. Obliczenia będą zaokrąglane
do 2 miejsca po przecinku.
15.2.2. W kryterium „doświadczenie”:
 
Opis kryterium doświadczenia
Liczba punktów

Doświadczenie w pracy z uczniem uzdolnionym na poziomie szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, obejmujące jedną bądź kilka poniższych aktywności:
 
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów uzdolnionych,
- prowadzenie cyklicznych kółek naukowych,
- przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów na poziomie minimum wojewódzkim,
 
a)     5 i więcej lat pracy z uczniem uzdolnionym (20 pkt)
b)     4 lata pracy z uczniem uzdolnionym (15 pkt)
c)      3 lata pracy z uczniem uzdolnionym (7 pkt)
d)     Poniżej 3 lat pracy z uczniem uzdolnionym (0 pkt).

15.2.3. W kryterium „staż pracy”:
 
Opis kryterium doświadczenia
Liczba punktów
 
Okres stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia,   lub staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;
 
a)     6 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia, lub 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia; - 20 pkt,
 
b)     5 lat stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia, lub 3 lata stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia; - 15 pkt,
 
c)      4 lata stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia,  - 7 pkt,
 
d)     3 lata stażu pracy dydaktycznej w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej  w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia, lub 1 rok stażu pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania wskazanym w danej części zamówienia;- 0 pkt.
 
15.2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:
                   P= C +D+S
                   Gdzie:
                   P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
                   C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”
                   D - Liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie”
                   S – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Staż pracy”.
 
15.3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część oddzielnie w Formularzu Oferty.
15.4. W przypadku, jeżeli jeden wykonawca przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w więcej niż jednej części zamówienia, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w części o najniższej liczbie.
15.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
16.          Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
17.          Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
17.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
17.3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia jednej umowy na cztery części zamówienia w przypadku wygrania przez jednego Wykonawcę czterech części postępowań.
17.4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.
17.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
17.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
17.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.
18.          Zmiany postanowień umowy
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
 
19.    Pozostałe postanowienia
19.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego  Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
19.2.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania na zasadach opisanych
 w rozdziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.3. W przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie zapewniającym inną osobę do prowadzenia zajęć niż osobiście przez samego Wykonawcę, osoba ta musi posiadać kwalifikacje zgodne  z wymogami w niniejszym ogłoszeniu oraz posiadać aktualną umowę o pracę zawartą z Wykonawcą. Zamawiający w stosunku do ww. Wykonawcy:
a) wymaga przedstawienia Oświadczenia o zawarciu umowy o pracę z osobą prowadzącą zajęcia. Umowa z tą osobą, nie może być krótsza niż do 30.06.2020 r. Wykonawca
ma prawo do nieujawnienia wynagrodzenia ww. osoby prowadzącej zajęcia.
b) informuje, że osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontroli ww. zatrudnienia  osoby prowadzącej zajęcia będzie osoba wskazana w umowie.
19.4. Zamawiający informuje, że osoby prowadzące zajęcia, wskazane w ofercie Wykonawcy, w przypadku wyboru oferty, w której osoby te zostały wymienione, zobowiązane będą do złożenia deklaracji udziału w Projekcie oraz formularza zawierającego dane do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS). Udział w projekcie wiąże się z koniecznością zaakceptowania Zasad udziału nauczycieli w projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, opublikowanych na stronie internetowej www.zdolnizpomorza.pl.
 
20.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej dane osobowe], jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl / adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [dalej ustawa PZP].
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osoby, których dane osobowe  dotyczą, posiadają:
­          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
­          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
­          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
­          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO;
­          Osobie, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
­          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
­          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
­          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.09.2018
Data udostępnienia informacji: 24.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2020 08:08 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
15.01.2019 12:28 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
24.10.2018 09:43 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
03.10.2018 12:11 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
02.10.2018 12:47 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz
24.09.2018 12:25 Dodanie informacji Marta Burkiewicz