Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługi komórkowe

Informacja z otwarcia ofert

W dniu 04.01.2017 o godzinie 10:00 odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej w związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na usługę telefonii komórkowej  oraz transferu danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni numer EZP 68/16
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 259 312,00 zł brutto, w tym 42 962,00 zł wartość zamówień przewidzianych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych.

W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy:

Oferta nr1) Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa
Cena podana przez wykonawcę: 164 296,02 zł brutto

Oferta nr 2) Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Cena podana przez Wykonawcę 98 729,72 zł brutto

Termin wykonania zamówienia od 18 lutego 2017 do 18 lipca 2018.

Płatność za przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktur dostarczonych Zamawiającemu, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 04.01.2017
Data udostępnienia informacji: 04.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 15:15 Aktualizacja treści Joanna Lompert
04.01.2017 12:59 Dodanie informacji Joanna Lompert