MOPS.DZP.322.3.10/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości podległych MOPS w Gdyni

Gdynia, dn. 31.03.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro, którego przedmiotem jest:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości – placówek podległych MOPS w Gdyni z podziałem na 2 części

Termin składania ofert: do dnia 09.04.2020 r. do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: 09.04.2020 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania odbędzie się poprzez transmisję on-line.
W związku z powyższym transmisja on-line rozpocznie się w dniu 09.04.2020 od godziny 13:00. Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna na serwisie YouTube MOPS Gdynia.
Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCYj2XJKyZPbl9Q-eV4PuA9Q

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: „W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2020
Data udostępnienia informacji: 31.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2020 13:37 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
09.04.2020 14:59 Dodanie informacji Honorata Woźniak
06.04.2020 12:38 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
06.04.2020 12:28 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
06.04.2020 12:01 Aktualizacja treści Patrycja Pranszke
01.04.2020 12:19 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska