Zaświadczenie o stanie cywilnym

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Składanie wniosków odbywa się drogą korespondencyjną lub po wcześniejszej rezerwacji internetowej/telefonicznej wizyty do pok. 17.

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-81-12

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
- dokument tożsamości
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
- wydanie zaświadczenia
Opłaty: - 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045).
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 18.04.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 698)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)
Inne informacje: Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do zaświadczeń o stanie cywilnym. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego zaświadczenia o stanie cwyilnym i tylko razem z tym zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz – w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do zaświadczenia o stanie cywilnym należy załączyć oryginał tego zaświadczenia
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano zaświadczenie o stanie cywilnym.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Iwona Tyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2021
Data udostępnienia informacji: 26.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 17:59 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.05.2022 10:44 Korekta Iwona Tyczyńska
24.05.2022 10:40 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 13:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:23 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:04 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 13:02 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 09:31 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.01.2021 14:43 Korekta Iwona Tyczyńska
26.01.2021 14:42 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.01.2021 14:42 Korekta Iwona Tyczyńska
26.01.2021 14:38 Dodanie informacji Iwona Tyczyńska