Czym jest UrbanLab?


UrbanLab Gdynia to program służący do dzielenia się wiedzą. UrbanLab tworzy przestrzeń dialogu pomiędzy mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi, w tym środowiskiem naukowym i biznesowym. Każdy z międzysektorowych i interdyscyplinarnych komponentów UrbanLabu polega na diagnozowaniu wyzwań i potrzeb oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które pogłębią lepsze rozumienie problemów i zbliżą nas do adaptacji, łagodzenia lub przeciwdziałania trwającym i nadchodzącym kryzysom.

UrbanLab Gdynia powstał w marcu 2019 roku, dzięki realizacji trzyletniego eksperymentu wdrożeniowego realizowany ze środków i przy zaangażowaniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, pt. „Adaptacja koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Pilotaż objął przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie.


UrbanLab ma na celu identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.W ramach programu UrbanLab realizowane są 4 projekty, wpisujące się w ideę i metodę programu:

  1. Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji: https://bip.um.gdynia.pl/aktualnie-realizowane,8394/innowacje-na-ludzka-miare-2,552948 
     
  2. Projekt "REACHOUT", dofinansowany z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 101036599. Więcej informacji: https://bip.um.gdynia.pl/aktualnie-realizowane,8394/reachout,582818

  3. Projekt „CONTRA: Konflikt w procesach transformacji” nr 2021/03/Y/HS5/00207 sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. Więcej informacji: https://bip.um.gdynia.pl/aktualnie-realizowane,8394/contra,582822

  4. Projekt We make transition! współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.Więcej informacji: https://bip.um.gdynia.pl/aktualnie-realizowane,8394/we-make-transition,582833

Projekty zakończone w ramach Programu UrbanLab:


W latach 2019 – 2021 realizacja zadanie „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19. Więcej informacji: https://bip.um.gdynia.pl/zakonczone,8393/adaptacja-koncepcji-urbanlab-w-gdyni,583173

Więcej informacji na temat aktualnych działań znajdziesz pod adresem: www.urbanlab.gdynia.pl,  fb.com/UrbanLabGdynia  oraz  http://lis.gdynia.pl/


Kontakt:


e-mail: urbanlab@lis.gdynia.pl
+48 58 727 39 16
+48 727 505 090

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ewa Gozdalik
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 08.02.2020
Data udostępnienia informacji: 08.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2023 12:10 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
15.03.2023 12:07 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
24.08.2020 09:32 Aktualizacja treści Anna Jarosz
01.04.2020 15:19 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
01.04.2020 09:47 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
09.02.2020 09:56 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik