Zorganizowanie pracy o charakterze wsparcia psychologicznego, przygotowującego do terapii uzależnienia od alkoholu osoby z problemem alkoholowym, tera

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 117864-2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie pracy o charakterze wsparcia psychologicznego, przygotowującego do terapii uzależnienia od alkoholu osoby z problemem alkoholowym, terapii DDA oraz stacjonarnej terapii przeciwalkoholowej beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Rodzina bliżej siebie i członków ich rodzin


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: RBS/ 3 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Część A PROTER Profilaktyka i Terapia Uzależnień Wanda Wierzba, ul. Słupecka 12A/8, 81-316 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
        Część B Psychoterapia Beata Śmielowska, Św. Agata 9, 84-123 Połchowo, kraj/woj. Pomorskie

         Część C HOMO LIBER Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne, Żukówko 16, 77-100 BYTÓW,   
                       kraj/woj. Pomorskie

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 24.06.2011
Data udostępnienia informacji: 27.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2011 07:39 Dodanie informacji Paweł Włodarczak