Umowa na dostawe art. biurowych tuszy i tonerów

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 2102-2010

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 44, Gdynia nr kodu 81-366

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak, Tel. 058 7820120 w. 51

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych oraz tonerów i tuszy do drukarek.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Udzielono zamówienia wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Nr sprawy: 5/2009

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:Część I zamówienia:

SONPAP Kazimierz Sondej

ul. Twarda 15

80-871 Gdańsk

 Część II zamówienia:

P.H. KAS J. Kasperski Sp. j.

ul. Hutnicza 16

81-061 Gdynia

 

Oryginały umów znajdują się w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 44, Gdynia 81-366

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data udostępnienia informacji: 06.01.2010