Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców z rejonu działania DOPS -3 w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 185568-2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców z rejonu działania DOPS -3 w Gdyni

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: u2/2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Polski Czerwony Krzyż -Pomorski Zarząd Okręgowy, ul. Słowackiego 14, 80-257 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 05.07.2011
Data udostępnienia informacji: 06.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2011 07:35 Dodanie informacji Paweł Włodarczak