Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr  14602-2010

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 44, Gdynia nr kodu 81-366

Osoba upoważniona do kontaktów: Honorata Woźniak  , Tel. 058 7820120 w. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:Świadczenie specjalistycznych  usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Udzielono zamówienia wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j.  Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi  zmianami).

Nr sprawy: u 13/2009

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:Część I zamówienia: Firma Usługowa „Nestor”  Monika Helfer  ul. Władysława IV 59/1981-384 Gdynia Część II zamówienia: Firma Usługowa „Nestor”  Monika Helfer  ul. Władysława IV 59/1981-384 Gdynia 

Oryginał umowy  znajdują się w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 44, Gdynia 81-366

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data udostępnienia informacji: 18.01.2010