Przygotowywanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 20794-2010Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejAdres pocztowy: ul. Armii Krajowej 44, 81-366 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Wawrzyniak, tel. 058/782 01 20 wew. 51

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Przygotowywanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 93.

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Udzielono zamówienia wykonawcy  w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Nr sprawy: u1/2010

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:

Usługi Handlowo – Gastronomiczne

Katarzyna Stopa

81-041 Gdynia

ul. Chylońska 42

 

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data udostępnienia informacji: 25.01.2010