Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 88841 - 2011;

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 88841 - 2011;
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner tel. 058/782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji, uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: 3 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
IT-GRAMS  s.c  ul. Krynicka 1,  80-393 Gdańsk

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 18.03.2011
Data udostępnienia informacji: 18.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2011 12:33 Dodanie informacji Paweł Włodarczak