Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 84616-2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 84616-2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni

Nr sprawy: u1 /2011

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Część NR: 1 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Ryjewo, 82-420 Borowy Młyn,
     (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
       w    Sekretariacie).
Część NR: 2  
    Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, ul. Równa 14, 80-067 Gdańsk,
     (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
       w    Sekretariacie).
Część NR: 3
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT, ul. Kochanowskiego, 80-401 Gdańsk,
    (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
      w    Sekretariacie).
Część NR: 4  
    Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ, ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk,
    (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
      w    Sekretariacie).

    Część NR: 5
   Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT, ul. Czapliniecka 19B, 97-400  
    Bełchatów,.
   (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
    w    Sekretariacie).
Część NR: 6  
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ul. Przegalińska, 80-690 Gdańsk,
    (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
    w    Sekretariacie).
Część NR: 7  
   Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań, ul.Mostowa 1 A, 80-778 Gdańsk,
    (Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
    w    Sekretariacie).


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 19.04.2011
Data udostępnienia informacji: 20.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2011 07:49 Dodanie informacji Paweł Włodarczak