Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 41061 - 2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 41061 - 2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
 Dostawa art. ogólnospożywczych i mrożonek dla placówek podległych MOPS w Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: 1 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

WITEX 0 HANDEL  Sp. z o.o.  ul. Hutnicza 40 w Gdyni.
 Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 04.02.2011
Data udostępnienia informacji: 04.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2011 11:02 Dodanie informacji Paweł Włodarczak