Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 386516 - 2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr  386516 - 2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
 Dostawa art. do paczek świątecznych dla Rad Dzielnic oraz placówek podległych MOPS w Gdyni

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz siwz.

Nr sprawy:  15 /2010

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Hurtownia Art. Spożywczych „AGAWA” z Kartuz ul. Chmieleńska 61

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 29.11.2010
Data udostępnienia informacji: 29.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2010 09:46 Dodanie informacji Paweł Włodarczak