Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 373873 - 2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 373873 - 2010Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejAdres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/

782 01 20 wew. 55

 Określenie przedmiotu zamówienia:

 Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z rejonu działania DOPS-3 w Gdyni.

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz siwz.

 

Nr sprawy: u 16 /2010

 Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:Polski Czerwony Krzyż ul. Słowackiego 14  Gdańsk

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 29.12.2010
Data udostępnienia informacji: 29.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2010 10:16 Dodanie informacji Paweł Włodarczak