Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 311136-2010

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak
tel. 058/ 782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa cateringu dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego oferta nie podlega odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: u11 /2010

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
PPHU „SMAKPOL” ul. Związku Jaszczurczego 22 w Elblągu woj. warmińsko-mazurskie


Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Magdalena _Wawrzyniak
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 29.09.2010
Data udostępnienia informacji: 29.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2010 19:44 Dodanie informacji Magdalena _Wawrzyniak