Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 285889 -2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 285889 -2010


Nazwa i adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres pocztowy:  ul. Grabowo 2,           81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów:  Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak

 tel. 058/ 782 01 20 wew. 55


Określenie przedmiotu zamówienia:

 Świadczenie usług gastronomicznych dla klientów MOPS w Gdyni .


Uzasadnienie wyboru Wykonawcy(ów):

Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Nr sprawy: u 13 /2010


Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Usługi Handlowo-Gastronomiczne Katarzyna Stopa „Bar Smakosz”

Ul. Chylońska 42     81- 041 Gdynia


Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.


 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 14.10.2010
Data udostępnienia informacji: 14.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2010 11:43 Dodanie informacji Paweł Włodarczak