Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 24716-2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 24716-2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do placówek podległych MOPS w Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: 2 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Handel Hurtowy art. Rolno-spożywczymi APENA Agnieszka Naborczyk, ul. Polna 6, 83-032 Pszczółki Skowarcz
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 18.02.2011
Data udostępnienia informacji: 18.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2011 08:26 Dodanie informacji Paweł Włodarczak