Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 193520 - 2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr  193520 - 2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55


Określenie przedmiotu zamówienia:
 Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 i 67 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy.


Nr sprawy:  u 10 /2010

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Firma Usługowa „NESTOR” ul. Władysława IV  59/19 z Gdyni

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 02.07.2010
Data udostępnienia informacji: 05.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2010 07:39 Dodanie informacji Paweł Włodarczak