Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 187164 – 2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 187164 – 2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą MOPS w Gdyni

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy:  u1/2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Firma Niedźwiedź Jan Niedźwiedź, Kłączno-Osowo 2, 77-143 Studziennice, kraj/woj. pomorskie

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 06.07.2011
Data udostępnienia informacji: 06.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2011 19:22 Dodanie informacji Paweł Włodarczak