Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 168078 -2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 168078  -2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,
 81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
 Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych dla placówek podległych MOPS w  Gdyni.


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: 9 /2010
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:

„BOCHEN” Piekarsko-Ciastkarska Sp. Pracy
ul. Stryjska 13    
81-506 Gdynia 
woj. pomorskie.

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 15.06.2010
Data udostępnienia informacji: 15.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2010 10:42 Dodanie informacji Paweł Włodarczak