Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 159500 -2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 159500  -2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,
81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
 Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli  dla placówki podległej  MOPS w  Gdyni.


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), którego oferta nie podlegała odrzuceniu, z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: 2 /2010

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:

Zakład Stolarski „BRANDT” Dąbrówka
ul. Starogardzka 11   
83-212 Bobowo.

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 14.06.2010
Data udostępnienia informacji: 15.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2010 11:22 Dodanie informacji Paweł Włodarczak