Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 14961 - 2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 14961 - 2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,                 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
 Usługa cateringu dla klientów Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego  w Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy: u 14 /2010

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne PROMYK” ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 13.01.2011
Data udostępnienia informacji: 13.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2011 10:14 Dodanie informacji Paweł Włodarczak