Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 131289 - 2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 131289  - 2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/

782 01 20 wew. 55

 
Określenie przedmiotu zamówienia:

 Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Udzielono zamówienia wykonawcy  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(z późniejszymi zmianami). Złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu,  z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nr sprawy: u7 /2010

 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych  Dom Modlitwy
„AGAPE”
Borowy Młyn 22      
82 – 420 Ryjewo  woj. Pomorskie.
 


Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 21.05.2010
Data udostępnienia informacji: 21.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2010 14:16 Aktualizacja treści Paweł Włodarczak
21.05.2010 14:15 Dodanie informacji Paweł Włodarczak