Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 114840 -2011

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 114840 -2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak
 tel. 058/782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do Placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: d1 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE  EL-HURT, produkcja i handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp.j  82-300 Elbląg ul. Kochanowskiego 11

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 16.05.2011
Data udostępnienia informacji: 16.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2011 12:56 Dodanie informacji Paweł Włodarczak