Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 104151-2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr  104151-2010
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do placówek podległych MOPS Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia wykonawcy  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (z późniejszymi zmianami). Złożono 4 oferty z czego 2 odrzucono, z pozostałych dwóch ofert wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną,  spełniającą wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr sprawy: 5 /2010

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Hurtownia Art.. Ogólnospożywczych  Ireneusz Baranowski   
ul. Staromłyńska 1
84 - 200 Wejherowo

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 30.04.2010
Data udostępnienia informacji: 30.04.2010