Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 101855-2010

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 101855-2010
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,      81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia wykonawcy  po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego                              na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                              (z późniejszymi zmianami). Złożono 1 ofertę, która  nie podlega odrzuceniu,  spełnia wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Nr sprawy: u5 /2010

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta  Koło Gdańskie     
Ul. Przegalińska 135
80- 690 Gdańsk- Przegalina


Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – w Sekretariacie.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 28.04.2010
Data udostępnienia informacji: 28.04.2010