Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek MOPS w Gdyni.

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 14280-2010

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 44, Gdynia nr kodu 81-366

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Karbowiak, Tel. 058 7820120 w. 51

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa  sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek MOPS w Gdyni.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Udzielono zamówienia wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Nr sprawy: 6/2009

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:Axel Computer Sp. z o.o.

ul. Chodowieckiego 5

80-208 Gdańsk

 

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 44, Gdynia 81-366

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Data udostępnienia informacji: 18.01.2010