Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Projekt „Rodzina Bliżej Siebie” dofinansowany w ramach Prog

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr : 131276-2011
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres pocztowy: ul. Grabowo 2,  81-265 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Sanner i  Honorata Woźniak tel. 058/
782 01 20 wew. 55

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa  artykułów ogólnospożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Projekt „Rodzina Bliżej Siebie” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Udzielono zamówienia Wykonawcy,  po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy Pzp. Oferta  nie podlegała odrzuceniu,  spełniała wymogi ustawy oraz wymagania specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nr sprawy: RBS/ 4 /2011

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Hurtownią  Art. Spożywczych „Agawa” Przemysław Sosnowski
ul. Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni   – w Sekretariacie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paweł Włodarczak
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak
Data wytworzenia informacji: 24.06.2011
Data udostępnienia informacji: 27.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2011 07:40 Dodanie informacji Paweł Włodarczak