Umowa Nr 1/ZP/2022- dostawa i montaż pracowni kulinarnej

Numer umowy 1/ZP/2022
Data podpisania 04.05.2022
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego pracowni kulinarnej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zakupionego w ramach programu Laboratorium Przyszłości
Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
81-578 Gdynia
ul. Wiczlińska 50A
Wykonawca: BENER Michał Benka
80-215 Gdańsk
ul. Wileńska 59B/15
Wartość zamówienia: 40713,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Wodzak
Nr telefonu: 58 620-33-16
E-mail: sekretariat@zso8gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: pokój nr B220 - kierownik administracyjny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Data wytworzenia informacji: 31.05.2022
Data udostępnienia informacji: 31.05.2022