Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

Numer umowy EZP.271.86.2019
Data podpisania 31.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni, zwanych łącznie Zamawiającym
Wykonawca: ENERGA - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-557) przy ul. Marynarki Polskiej 130
Wartość zamówienia: 26 733 699,30 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.02.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2020 13:01 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
14.02.2020 12:58 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
14.02.2020 12:31 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz