Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacji (...) cz.3 - ul. Gulgowskiego

Numer umowy ZD/208/DZ/34-W/2020
Data podpisania 30.04.2020
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenów rekreacji przy ul. Gulgowskiego w Gdyni (BO): Przebudowa placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski, z siedzibą w Gniewowie (84-206) przy ul. Ogrodowej 12.
Wartość zamówienia: 34 769,64 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.05.2020
Data udostępnienia informacji: 15.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2020 14:52 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
15.05.2020 09:30 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz