Wykonanie przeglądów pięcioletnich (rozszerzonych) obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia

Numer umowy ZD/256/DZ/113-W/2021
Data podpisania 14.10.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów pięcioletnich (rozszerzonych) obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: MILAG Michał Łaga, z siedzibą w Drawsku Pomorskim (78-500), Żółte 27
Wartość zamówienia: 14268,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 20.10.2021
Data udostępnienia informacji: 20.10.2021