Wykonanie dokumentacji projektowej szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na obszarze Miasta Gdyni

Numer umowy ZD/668/UE/20-W/2019
Data podpisania 28.11.2019
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na obszarze Miasta Gdyni.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr RPPM.11.04.00-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Pracownia Projektów Komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Heleny Marusarzówny 2/22
Wartość zamówienia: 498 150,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.12.2019
Data udostępnienia informacji: 02.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.12.2019 11:57 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
02.12.2019 08:52 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz