Wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni

Numer umowy ZD/256/DK/54-W/2020
Data podpisania 22.06.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej strefy współdzielonej tzw. woonerf w ciągu ul. Pawiej w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: POLDUKT PROJEKT Krzysztof Linke, z siedzibą w Gdyni (81-555), przy ul. Małopolskiej 14
Wartość zamówienia: 45 264,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jolanta Sagan
Nr telefonu: 58 761-20-87
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2020 23:24 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz