Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowy łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ofiar Piaśnicy w Gdyni”

Numer umowy ZD/261/DK/58-W/2020
Data podpisania 26.06.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Projekt budowy łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ofiar Piaśnicy w Gdyni”
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, z siedzibą w Gdyni (81-524), przy ul. Świętopełka 28
Wartość zamówienia: 33 825,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jolanta Sagan
Nr telefonu: 58 761-20-87
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020