Wykonanie dokum. projektowo-kosztorysowej zad.inwest.pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (...) przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II”,

Numer umowy ZD/201/DZ/29-W/2020
Data podpisania 30.04.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury na  działce nr 3803 Obr. Mały Kack  przy ul. Spokojnej w Gdyni – etap II”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdyni.
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: ARQITEKA BIURO PROJEKTOWE Marta Kulik, z siedzibą w Malborku (82-200) przy ul. Słupeckiej 23
Wartość zamówienia: 32 799,18 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2020
Data udostępnienia informacji: 19.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2020 15:29 Dodanie informacji Ewa Jodłowska