Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury Systemu TRISTAR na terenie Gdyni - CZ 7

Numer umowy ZD/243/DK/41-W/2021
Data podpisania 05.10.2021
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw oraz usuwanie skutków awarii urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni
Zamawiający: Zarządu Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: ELDRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330) przy ul. Armii Krajowej 1
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi 685.370,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 18.10.2021
Data udostępnienia informacji: 18.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2021 13:04 Dodanie informacji Jolanta Sagan