Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury Systemu TRISTAR na terenie Gdyni - CZ 6

Numer umowy ZD/231/DK/39-W/2021
Data podpisania 24.09.2021
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonywanie bieżących działań konserwacyjnych urządzeń oraz elementów infrastruktury systemu TRISTAR na terenie Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Beata Szulc AVENA TECHNOLOGIE z siedzibą w Gdyni 81-577 przy ul. Solnej 7B
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi 859 278,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 18.10.2021
Data udostępnienia informacji: 18.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2021 12:58 Dodanie informacji Jolanta Sagan