Utrzymanie, konserwacja i remont urządzeń infrastruktury Systemu TRISTAR na terenie Gdyni - CZ 2

Numer umowy ZD/252/DK/42-W/2021
Data podpisania 12.10.2021
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest utrzymanie systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: TMC Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku (80-177) przy ul. Lubczykowej 5
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto wynosi 44.900,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 18.10.2021
Data udostępnienia informacji: 18.10.2021