Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni w Rejonie Południowym (część I)

Numer umowy ZD/48/DZ/10-W/2020
Data podpisania 27.02.2020
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenie miasta Gdyni w Rejonie Południowym (część I)
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: DREW-KOS DARIUSZ RÓŻYCKI, z siedzibą w Tucholi (89-500) przy ul. Chojnickiej 74
Wartość zamówienia: 301816,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Tuźnik
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2020 11:42 Aktualizacja treści Ewa Jodłowska
03.03.2020 11:40 Dodanie informacji Ewa Jodłowska