Usługa w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni

Numer umowy ZD/101/DZ/43-W/2021
Data podpisania 11.05.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni
Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24
Wykonawca: Krzysztof Podmokły GREEN NORD, ul. Muchowskiego 7, 81-122 Gdynia
Wartość zamówienia: Maksymalne wynagrodzenie brutto: 3 450 755,36 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Kamiński
Nr telefonu: 58 761-20-85
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedziebie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Anna Kot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Kot
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2021 18:16 Dodanie informacji Anna Kot